وصیت نامه شفاهی

وصیت نامه شفاهی

اثبات و اعتبار وصیت نامه شفاهی از دید قانون امور حسبی

رتبه: 4.8 از 966 رأی