نکاتی کاربردی در مورد چک و جرم سفید امضاء

علیرغم اینکه اغلب افراد تصور میکنند: چنانچه برای تضمین قرارداد ها، از طرف مقابل در قرارداد چک تضمین دریافت کنند شایان ذکر است : چنانچه مشخصات چک در قرارداد درج شود بخصوص زمانی که چک موصوف بدون تاریخ باشد و یا این چک فقط امضاء داشته باشد، در صورت تخلف طرف مقابلشان در قرارداد قادرند در مورد چک اقدام قضائی نمایند یعنی ( به عنوان مثال چک موصوف بلامحل باشد)و پس از اخذ گواهی عدم پرداخت می توانند از طریق محاکم نسبت به مطالبه وجه اقدام نمایند …. مسلما این نوع دعوا قابل رسیدگی نخواهد بود و رد خواهد شد .

اما راه حل نهایی برای ذیحق این است که چک موصوف، بدون اقدام از طریق بانک (یعنی بدون اینکه برگشت بخورد)، ذیحق، راجع به اصل تخلف در قرارداد اقدام نماید

2- مطلب مهم دیگردر مورد سفید امضاء است که ماده 673قانون مجازات اسلامی است که مشعر است :

«هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌ آورده، سوء‌استفاده کند، به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.».

از جمله نمونه‌ سوء استفاده از «سفیدامضا» می‌توان به قرارداد یا برگه تسویه‌ حساب فی‌ ما بین کارگر و کارفرما اشاره کرد که ممکن است در این موارد، به صورت کامل یا جزیی، سفید امضا در اختیار کارفرما قرار گیرد، هرگاه کارفرما از سفیدامضای مذکور برخلاف توافقی که با کارگر داشته است، سوءاستفاده کرده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درج کند، در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 از جمله احراز رکن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات خواهد بود.

لذا نکته قابل توجه در ماده فوق، واژه «سوءاستفاده» است. بدین معنا که صرف نوشتن مطلب در برگه دارای سفیدامضا یا سفیدمهر، جرم نیست، بلکه این برگه باید مورد استفاده قرار گیرد

به عنوان مثال، اگر زوجه کاغذی را سفیدامضا به همسرش بدهد تا به وکالت از سوی او معامله‌ای انجام دهد، ولی شوهر در برگه مزبور، ابراء ذمه خود از مهریه زوجه را قید کند یا مثلا بنویسد که تمام مهریه‌ام را دریافت کردم، تا زمانی که از این نوشته استفاده نشود، مشمول این ماده نخواهد بود.

مشاوره با وکلای دادگستری

رتبه: 4.8 از 966 رأی