موارد صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی خانواده

طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده بررسی دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد اما دعاوی مربوط به مهریه، جهیزیه و نفقه در صورت داشتن دو شرط زیر در شوراهای حل اختلاف می بایست مطرح شود:

۱. در صورتی که مبلغ مهریه، نفقه و جهیزیه تا ۲۰ میلیون تومان باشد. برای مثال اگر خانمی بخواهد مهریه خود را از شوهرش مطالبه کند و مبلغ مهریه زن تا ۲۰ میلیون تومان باشد، باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند اما برای مطالبه مهریه ( طرح دعوای مهریه در شورای حل اختلاف )، در مواردی که مبلغ مهریه بیش از ۲۰ میلیون تومان است، باید به دادگاه خانواده مراجعه کند.

۲. در صورتی که پیش از طرح دعاوی مربوط به نفقه، جهیزیه و مهریه­‌ی تا ۲۰ میلیون تومان، دعوا طلاق مطرح نشده باشد، چون درخواست طلاق از مواردی است که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. ( طرح دعوای مهریه در شورای حل اختلاف )

بنابراین اگر دادگاه خانواده، حکم طلاق را صادر نماید، در همین حکم، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه را هم مشخص می‌کند و دیگر نیازی به رسیدگی شورای حل اختلاف نیست.

چنانچه در خصوص امور خانوادگی نیاز به صلاح و مشورت دارید، می توانید از خدمات بهترین وکلای خانواده در این موسسه حقوقی، وکیل طلاق، وکیل برای مهریه، وکیل برای اجرت المثل و … بهره مند شوید.

رتبه: 4.8 از 966 رأی