آیا میدانید منظور از مهر و موم ترکه چیست؟

مهر و موم ترکه

مفهوم لغوی مهر و موم ترکه:

مهر (اسم)، آلتی از فلز، سنگ و در عصر ما لاستیک و جزء آنها که بر آن نام و عنوان کسی یا بنگاهی یا موسسه ای را وارون کنده باشند و چون بر آن مرکب بمالند و آنگاه بر کاغذ و جز آن فشار دهند تا نام و نقش مذکور بر آن ثب شود. اما مهر و موم یعنی موم با نشان و نقش مهر بر او و مهر و موم زدن را قرار دادن قطعه موم گداخته و نقش و نشان مهر بر آن نهادن را گویند.

⇐ بعبارت بهتر مهر و موم یعنی لاک و مهر کردن، متوقف نمودن و در کنترل در آوردن است.

مفهوم اصطلاحی مهر و موم ترکه:

قانوگذار در قانون امور حسبی، تعریفی از مهر و موم ارائه ننموده است، لکن آنچه از لابلای مواد قانونی راجع به مهر و موم ترکه می توان استنباط نمود و بعنوان معنای مهر و موم ترکه فهمید ایست که مهر و موم ترکه، توقیف نمودن ترکه برای جلوگیری از هر گونه حیف و میل و یا جابجایی ترکه بدون اجازه مقام صلاحیت دار است.

فلسفه مهر و موم ترکه:

اصولا مهر و موم ترکه به این جهت بکار می رود که اموال و ترکه باقی مانده از متوفی دچار تضییع و تفریط نگردد. بدین گونه که عده ای از وراث که در آن اموال تصرف دارند هم از منافع و عایدات آن سود ببرند و هم اینکه چنانچه به هر عنوان تعدی و تفریط و خساراتی نسبت بهآن اموال واردآید، مسئولیتی نداشته باشند، لذا در این  گونه مواقع، اشخاص ذینفع در ترکه برای جلوگیری از حیف و میل و حفاظت و نگهداری اموال تا تقسیم ترکه، درخواست مهر و موم را می نمایند.

⇐ همانطور که مستحضر هستید مسائل مربوط به دعاوی امور حسبی، ارث و میراث از ظرافت و حساسیت های بالایی برخوردار است و هر گونه سهل انگاری یا عدم آگاهی از قوانین مربوط به امور حسبی، می تواند باعث عدم حصول نتیجه مطلوب شود، لذا توصیه می کنیم در چنین وضعیتی از اطلاعات و تجارب خوب وکیل مجرب ارثیه بهره مند شوید.


✅ نقل از: اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق مالی و اقتصادی، مدیر موسسه حقوقی، مجرب در رسیدگی پرونده های مربوط به امور حسبی با داشتن بیش از 22 سال تجربه در استان تهران | با سابقه دار ترین وکیل ارث در تهران

رتبه: 4.8 از 966 رأی