مقررات قانونی پیش فروش املاک ساختمانی

اشخاصی که مالکیت رسمی نسبت به ملک خود را دارند، چنانچه  قصد دارند قبل از ساخت وساز پیش فروش نمایند مکلفند که در دفتر خانه های اسناد رسمی قرارداد رسمی تنظیم نمایند و هنگام مراجعه این اشخاص به بنگاه های معاملاتی ، مشاوران املاک نیز مکلفند
طرفین قرارداد را نسبت به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی آگاه نمایند و آنها را در این خصوص ارشاد نمایند و مشاوران املاک مطابق ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/89 نمی توانند راساٌ مبادرت به تنظیم قرارداد عادی پیش فروش نمایند و چننچه اینگونه رفتار نمایند مطابق این قانون برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند .

 

رتبه: 4.8 از 966 رأی