مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

شایان ذکر است در قانون موضوعه ایران مطلبق ماده 141 مجازات جدید اسلامی مسئولیت کیفری، شخصی است و لازم به ذکر است که شخص از منظر حقوقی دو نوع است:

1- شخص حقیقی یعنی انسان

2- شخص حقوقی مانند شرکت، نهاد،ارگان، سازمان یا انجمن و …

مطابق ماده 143 قانون مجازات جدید اسلامی :

در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئوایت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی (مانند مدیر عامل و…) به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی میشود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

نکته: در اینجا به چند نوع از مصادیق که قانونگذار برای اشخاص حقوقی مد نظر قرار گرفته است می پردازیم:

⇐ مطابق ماده 30 قانون مجازات جدید اسلامی:

منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا  کار معین مستلزم لغو از کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به این که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال و نوع جرم را تسهیل نماید.

⇐  مطابق ماده 32 قانون مجازات جدید اسلامی:

منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و وفق ماده 34 منع از خروج اتبای ایران از کشور که مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

⇐  مطابق ماده 36 قانون مجازات جدید اسلامی:

کلاهبرداری تعزیر بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود و مطابق تبصره 36 قانون مجازات جدید اسلامی انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایمی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود.

قانون مجازات جدید اسلامی

نقل از: وکلای مجرب کیفری در تهران، با داشتن بیش از 18 سال تجربه در مشاوره و اخذ وکالت دعاوی کیفری، حقوقی 

رتبه: 4.8 از 966 رأی