مرگ از دید حقوقی

آیا میدانید مرگ بر چند نوع است ؟
مرگ از منظر حقوقی، سه نوع است :

– مرگ ظاهری : حالت اغمای عمیقی است که در اثر داروهایی که سطح هوشیاری را از بین می برد مانند دارو های روان گردان و مسکن های قوی که در اثر استفاده آنها شخص مصرف کننده دچار ضعف شدید، حرکات تنفسی و عدم احساس تپش قلب و بطور کلی علایم حیاتی وی غیر قابل مشهود می شود و نشان است از یک مرگ ظاهری است که در این صورت، مرگ وی می تواند از انواع قتل هم محسوب شود

– مرگ قطعی: زمانی است که کلیه حرکتی و حسی شخص از بین رود و برگشت به آن ممکن نباشد
– مرگ مغزی : نباید مرگ مغزی را مرگ قطعی پنداشت٬ زیرا شخص از لحاظ تنفسی و قلبی زنده است اما کارکرد مغزی وی غیر ممکن می شود .

رتبه: 4.8 از 966 رأی