مجازات ورود، تولید و صادر کردن یا توزیع و ساخت و فروش مواد مخدر مانند بنگ ….

وارد، تولید و صادر کردن یا توزیع و ساخت و فروش یا در معرض فروش قرار دادن انواع مواد مخدر شامل  بنگ ، جرس ، تریاک و شیره سوخته تریاک و گراس یا تفاله تریاک

تا 50 گرم مواد مخدر: تا چها رمیلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق

بیش از 50 گرم تا 500 گرم مواد مخدر: از چها رمیلیون ریال  پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و20 تا 74 ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس

بیش از 500 گرم تا 5 کیلو مواد مخدر : از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا 74 ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس

بیش از 5 کیلو مواد مخدر: اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده

مستند ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن  ( 17/7/1376 مجمع تشخیث مصلحت نظام )

متن قانون : هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند 4 این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد 20 کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به  حبس ابد و 74 ضریه شلاق و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده آنها محکوم می نماید و در اوزان بالای 20 کیلو تحت هر شرایطی مرتکبین اعدام می شوند .

در صورتیکه نیاز به مشورت با وکیل مواد مخدر و یا نیاز به اعطای وکالت در خصوص پرونده مواد مخدر به وکیل مجرب در تهران دارید می توانید با وکلای این موسسه ارتباط برقرار کنید.  وکلای این مرکز توانمندی قبول کلیه دعاوی مربوط به مواد مخدر در سراسر کشور را دارند.

رتبه: 4.8 از 966 رأی