مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی

مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی

ماده ۷۰۲– هرکس مشروبات الکلی را تولید کند یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد، یا حمل و یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، مطابق با این ماده قانونی به 6 ماه تا 1 سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش عرفی کالای یاد شده محکوم خواهد شد.

‎ ‎ماده ۷۰۳– واردات مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و وارد کننده صرف‌ نظر از میزان‌ آن به 6 ماه تا 5 سال‌ حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابرارزش عرفی کالای یاد شده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی می باشد. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی می باشد.

تبصره ۱- درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی کشف شده، به میزان بیش از 20 لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد، درغیراینصورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد.

‎تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات وابسته به دولت همانند شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین کارکنان نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت بنمایند، علاوه بر تحمل مجازات های اعلام شده، ‌به انفصال موقت از یک‌ سال تا پنج‌ سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

‎تبصره ۳- دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد (ماده ۷۰۲) و (ماده ۷۰۳) ‌صادر نماید. ( مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی )

رتبه: 4.8 از 966 رأی