بررسی جرم رابطه نامشروع زن و مرد و مجازات آن

مجازات رابطه نامشروع زن و مرد

مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی هرگاه زن و مردی که بین انها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا از قبیل ( تقبیل یا مضاجعه ) شوند، به مجازات شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد

و در ادامه این ماده قانونگذار بدین گونه تصریح نموده است :

و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود . ( مجازات شلاق تعزیری معمولا 75 ضربه شلاق است .)

در این رابطه ها ممکن است راه های اثبات جرم زنا را نتوان استفاده کرد، زیرا که مطابق قانون ایران راه های اثبات زنا به دو صورت است:
1 – زانی یا زانیه چهار بار در دادگاه اقرار نماید
2 –چهار مرد عادل شهادت دهند این افراد را رویت نمودن که در حال عمل زنا بوده اند

نکات قابل توجه در مجازات رابطه نامشروع زن و مرد

منظور از عمل منافی عفت غیر زنا هر نوع رابطه جنسی که منجر به مواقعه نگردد، می باشد و به عبارت بهتر یعنی رابطه جنسی مذکور حتما باید فیزیکی و مادی باشد بنابراین غیر از این مورد چنانچه کسی اشاره از روی شهوت به دیگری ابراز کند مانند چشمک زدن و یا لبخند شهوانی و یا نوشتن نامه عاشقانه، در این صورت مشمول این ماده نمی گردد. اما روابطی که منجر به معاشقه خواهد شد مانند مکالمه عاشقانه و یا قدم زدن در خلوت مشمول این ماده می باشد..!

غرض از از زن و مرد: جنس مذکر و مونث است و فرقی میان پیر و جوان و یا حتی یکی مرده یا زنده باشد ، ندارد .
⇐ معنی کله تقبیل در این ماده به معنای بوسیدن است و معنی مضاجعه در این ماده به معنای همبستری و همخوابگی است البته دو کلمه تقبیل و مضاجعه معانی اش، تمثیلی است .

نکته مهم در این ماده مطابق حکم شماره 4421 مورخ 19/10/1327 : صرف ورود مرد اجنبی به خانه زن شوهردار در غیاب شوهرش عنوان نامشروع اطلاق نمی گردد، زیرا ممکن است ورود او به منظور دیگری باشد .

نقل از وکیل دادگستری٬‌ وکیل تهران | وکلای مجرب کیفری تهران

رتبه: 4.8 از 966 رأی