مجازات ترک انفاق

مجازات ترک انفاق

مجازات ترک انفاق را در این مقاله بررسی می‌کنیم:

هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد ، یا از تادیه نفقه زن خود سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز و تا پنج ماه حبس محکوم می نماید . (مجازات ترک انفاق )

شایان ذکر است:

زوجه علاوه بر این بر اساس ماده 1206 قانون مدنی می تواند نسبت به نفقه گذشته خود از طریق مراجع حقوقی اقدام نماید.

افراد واجب النفقه شامل : زوجه یا زوجه های عقد دائم ، فرزندان، نوه ها و پدر، مادر ، اجداد فقیر، فرزند خوانده و طفل نامشروع که نفقه آن بر عهده زانی (مرد) می باشد .

نکته :  افراد واجب النفقه به غیر از زوجه دائم مطابق قانون، نمی توانند نفقه گذشته خود را مطالبه نمایند و فقط نسبت به نفقه آتی می توانند از مرجع حقوقی نفقه آینده خود را مطالبه نمایند.

نکته مهم دیگر در خصوص مجازات ترک انفاق این است :

که در قانون در مورد زوجه مبحثی بنام حق حبس است : که علی رغم اینکه از زمان عقد زوجه دائم می تواند از این حق استفاده کند و بهتر است به  ماده 1085در قانون مدنی تامل نمایید :

ماده 1085 قانون مدنی :

زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

که  دیوان عالی کشور در آرای وحدت رویه  خود دو بار نکته ای تاکید نموده است :

  • یکبار در رای وحدت رویه شماره 633 مورخ 14/2/1378 :

با توجه به تبصره ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 امتناع از دادن نفقه در مورد ماده 1085 قانون مدنی فاقد وصف کیفری است. (مجازات ترک انفاق)

  • در رای وحدت رویه شماره 683 مورخ 13/10/1384 :

گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی، مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از  ابقاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند و این امتناع ، مسقط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و نفقه از نقطه نظر جزائی با لحاط مدلول ماده 642 قانون مجازات که به موجب آن، حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله ( حق حبس) از مقررات ماده 1095 قانون مدنی ، حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.

بنابراین از شرایط تحقق جرم و  یا مجازات ترک انفاق می توان به استطاعت مالی مرد و تمکین زن اشاره نمود.

 

شایان ذکر است مشاوره حقوقی و اخذ وکالت در خصوص امور دعاوی خانوادگی شامل: وکیل برای طلاق و طلاق توافقی، وکیل برای حضانت فرزندان، وکیل برای دادخواست نفقه، فرزند خواندگی، وکیل برای مهریه و ارائه راهکارهای حل اختلاف فی مابین جهت صلح و یا وکالت در پرونده های حقوقی توسط بهترین وکلای دادگستری با داشتن بیش از 18 سال تجربه در این موسسه حقوقی انجام می شود.
رتبه: 4.8 از 966 رأی