مجازات اعدام بهتر از مجازات حبس ابد برای جنایتکاران

آیا میدانید مجازات اعدام بهتر از مجازات حبس ابد برای جنایتکاران است ؟

زیرا چه بسا جانی که پس از قتل محکوم به مجازات حبس ابد شود به جهت نا امیدی از خلاصی زندان واز سویی به جهت جلب توجه یابه عبارت بهتر زهر چشم گرفتن در زندان قلدر نمایی می کند و واهمه ای هم ندارد زیرا او مطمئن شده که حکومت براو قانون وضع شده ای به نام اعدام حال از هر نوعی چه تیرباران وغیره ندارد و با کمال شهامت هر کاری برای قلدری و زور گیری از دیگر زندانیها انجام میدهد زیرا دیگر مجازات مرگ در انتظار او نمیباشد . البته منظور دراینجا جانی اتفاقی نیست بلکه جانی به عادت است.

رتبه: 4.8 از 966 رأی