ماهیت اسناد ثبت شده در آژانس مسکن

ماهیت اسناد ثبت شده در آژانس مسکن

ماهیت اسناد ثبت شده در آژانس مسکن از دید قانون

اغلب مردم تصور می کنند که چون بیع نامه یا قولنامه ای بشکل فرمتی که در دفاتر آژانس املاک مسکن تنظیم می نمایند و در سامانه دفاتر املاک مسکن کشور ثبت می شود، اینگونه اسناد رسمی هستند، حال آنکه خاطر نشان می شود از منظر قانونی  ثبت نقل و انتقال املاک در سامانه دفاتر املاک بدینگونه به هیچ وجه رسمی نیست و تنها اثر قانونی آن چنین است که:

یکبار که این نقل و انقال انجام شد، بار دیگر مالک قادر نیست به شخص دیگری انتقال دهد و اینگونه اسناد عادی محسوب می شوند،  زیرا قانون مدنی ایران سند را در ماده 1289 قانون مدنی تعریف نموده است و  در ماده 1286 قانون مدنی اشعار دارد: سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

و در ماده 1287 قانون مدنی،  سند رسمی را تعریف نموده است، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است .

بنابرین سند رسمی با این تعریف قانونی باید دارای خصوصیات ذیل باشد..

خصوصیات سند رسمی ( اسناد رسمی )

1- سند در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شود یا

2- اسناد در دفاتر املاک ( محضر ) ثبت شود یا

3- اسناد نزد مامورین رسمی در زمان انجام وظیفه تنظیم شود ( مانند تنظیم شناسنامه که توسط کارمند اداره ثبت احوال در وقت اداری در زمانی که مشغول کار در اداره است تنظیم شود )

 

خصوصیات سند عادی ( اسناد عادی )

و بلافاصله قانون مدنی در ماده 1288 اشعار دارد: مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد و در ماده 1298 بیان نموده است غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287، سایر اسناد عادی است.

بنابرین باید اذعان کرد اسنادی که بافرمت سامانه آژانس مسکن صادر می شود یعنی ماهیت اسناد ثبت شده در آژانس مسکن، صرفا اسناد عادی محسوب می شود ..

نقل از: وکیل پایه یک دادگستری و وکیل ملکی تهران با 18 سال تجربه در دعاوی ملکی

رتبه: 4.8 از 966 رأی