قبول ترکه

قبول ترکه یا ارثیه یعنی پذیرفتن ترکه و متعلقات آن.

بعبارت دیگر قبول ترکه به معنی آن است که وراث بپذیرد که ترکه تحت تملک او قرار می گیرد.

مطابق ماده 242 قانون امور حسبی، قبول ترکه ممکن است به اشکال زیر صورت پذیرد:

  • قبول صریح
  • قبول ضمنی
  • قبولی مقید یا مشروط

قبول صریح ترکه | ارثیه :

اینگونه از نحوه قبول یا بصورت کتبی می باشد یا شفاهی، قبول کتبی بصورت سند رسمی انجام می شود یا بصورت سند عادی. در صورتیکه قبول بصورت کتبی باشد مطابق ماده 249 قانون امور حسبی بایستی به دادگاه اطلاع داده شود و دادگاه نیز موظف است اینگونه اطلاع را در دفتر مخصوصی ثبت نماید.

چنانچه قبول شفاهی انجام گیرد مثلا ورثه یا وراث بطور شفاهی بگویند ما ترکه را پذیرفتیم، در اینصورت نیز قبولی مزبور باید مطابق ماده فوق به دادگاه اطلاع داده شود.

قبولی ضمنی ترکه | ارثیه :

آن است که عملیاتی توسط ورثه یا وراث در ترکه صورت گیرد که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد مانند بیع، صلح، رهن، اجاره و ..

در بحث انواع قبولی ذکر این نکته ضروری است که عدم رد ترکه در فاصله یکماه بعد از اطلاع از فوت مورث توسط وارث به منزله قبولی تلقی می شود

قبولی مقید یا مشروط ترکه | ارثیه:

بنابر مستنبط از مواد قانون امور حسبی، قبول ترکه باید منجز باشدو نمی تواند معلق واقع شود مانند آنکه ورثه بگویند هرگاه آفت به محصول دهات متوفی در سال جاری نرسد، ترکه را قبول می کنیم، همچنانکه نمی تواند قبول مشروط باشد مانند آنکه ورثه بگویند ترکه را قبول داریم بشرط آنکه طلبکاران یکسال مهلت دهند و طلب خود را مطالبه نکنند مگر آنکه طلبکاران موافقت با شرط نمایند زیرا وضعیت ترکه باید بطور روشن معلوم شود و الا در معرض حیف و میل قرار می گیرد و مسئولیت را کسی عهده دار نیست چه ممکن است معلق علیه محقق نگردد و شرایط انجام نگیرد.

⇐ همانطور که مستحضر هستید مسائل مربوط به امور حسبی (ارث و میراث) از ظرافت و حساسیت های بالایی برخوردار است و هر گونه سهل انگاری یا عدم آگاهی از قوانین مربوط به امور حسبی، می تواند باعث عدم حصول نتیجه مطلوب شود، لذا توصیه می کنیم در چنین وضعیتی از اطلاعات و تجارب خوب وکیل مجرب ارثیه بهره مند شوید.

نقل از: اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق مالی و اقتصادی، مدیر موسسه حقوقی، مجرب در رسیدگی پرونده های مربوط به امور حسبی با داشتن بیش از 22 سال تجربه در استان تهران | مجرب ترین وکیل ارث در تهران

رتبه: 4.8 از 966 رأی