فورس ماژور در دوران کرونا

فورس ماژور در دوران کرونا

پذیرش فورس ماژور در دوران کرونا برای هزینه مبلغ اجاره

ختم کلام : بالاخره شعبه 83 مجتمع مدرس تهران، در مورد مستاجرین در خصوص مال الاجاره پرداخت نشده و پذیرش فورس ماژور ( شیوع بیماری کنونی کرونا)، در رای خود در تاریخ 2/10/99بیان کرد .

صرف نظر از اینکه رای صادره این قاضی (در خصوص پذیرش شرایط فورس ماژور در دوران کرونا) ممکن است برخلاف نظر برخی از قضات باشد و حتی این بحث مناقشه برانگیز شود ولی به منظور اطلاع رسانی هموطنان عزیز شایسته است به متن این رای (در خصوص فورس ماژور در دوران کرونا) تامل شود :

به شماره دادنامه (رای دادگاه)  9909972168601413

متن رای: در خصوص دعوای آقای ……..بطرفیت آقای ……..و ………با وکالت…….به خواسته اجور معوقه (مطالبه اجور معوقه نسبت به اجاره نامه شماره ….. مورخ 11/6/98 به مبلغ 000/000/500ریال از تاریخ 15/2/99 تا  15/2/99 به مدت دو ماه به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که خواندگان مستاجرین رستوران کندو در جاده فشم ( کیلومتر5) می باشند و اجور معوقه ای در خصوص قرارداد اجاره نامه رستوران دارند اما درخصوص علت نپرداختن اجاره بها به تعطیلی رستوران به جهت شیوع بیماری کرونا (کوید19) استناد می کنند که دادگاه با بررسی محتویات پرونده و اظهارات طرفین

اولاً : اصل کلی در قرارداد ها ایجاب می کند که به دلالت آیه (1) سوره مبارکه مائده ( اوفو بالعقود ) و حدیث نبوی ( المومنون عند الشرطهم) مفاد قرارداد ها اجرا شود و پایبندی به تعهدات یک اصل مسلم حقوقی و فقهی است .

ثانیاً : فورس ماژور یکی از قواعد پذیرفته شده حقوقی است و در مواردی استثناء بر آن است که در بند قبلی به آن اشاره گردید

ثالثاً : در پرونده تحت رسیدگی، محل رستوران در اجرای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا تعطیل بوده و ممنوع از فعالیت بوده است .

رابعا : مستفاد از مواد 471 و 481 و496 قانون مدنی، عین مستاجره تا آخر مدت اجاره باید قابلیت انتفاع داشته باشد و در صورتی که از ابتدا قابل انتفاع بوده است و در اثنای آن، از انتفاع خارج شود از آن زمان به بعد آثار اجاره از بین می رود و از این رو از آنجا که امکان فعالیت و استفاده از مورد اجاره از بین رفته است، لذا دادگاه با توسل به فورس ماژور و مستنداً به مفاد 227 و 229 و همچنین مواد 471 و 481 و 496 قانون مدنی، دعوای خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوا صادر می نماید .

رای صادره (فورس ماژور در دوران کرونا) ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان است.

 

نقل از: وکلای مجرب موسسه حقوقی، برترین وکلای تهران با داشتن 18 سال سابقه در رسیدگی و دفاع از پرونده های حقوقی و کیفری استان تهران، وکیل خوب کیفری و کلاهبرداری، وکیل ملک، وکیل تقسیم ارث، وکیل جعل اسناد، بهترین وکیل طلاق در تهران

رتبه: 4.8 از 966 رأی