شرایط تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی برای کسب

شرایط تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی برای کسب

تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی

در موارد ذیل و پس از انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه از دادگاه محل وقوع ملک جایز است

  • اگر موجر دارای حرفه و یا شغل معین و مستمر باشد، نمی تواند درخواست تخلیه نماید صرف نظر از اینکه میزان درآمد وی چقدر باشد.
  • بازنشستگی و اخذ مستمری از بیمه تامین اجتماعی دلالت بر مرتفع شدن نیاز شخصی موجر نیست
  • احتیاج شخصی می بایست در آن زمان حادث شده باشد
  • موجر می تواند در جهت اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی استناد کند
  • مالک دوباره نمی تواند دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی بدهد مگر دلیل جدید حادث شده باشد
  • موجر نمی تواند درخواست تخلیه بصورت همزمان هم نسبت به نیاز شخصی و هم به جهت سکونت خود بدهد چرا که در تعارض است
  • تخلیه به جهت نیاز شخصی در مواردی مصداق پیدا می کند که موجر فاقد حرفه و شغل معین و مستمری باشد و اگر بلعکس باشد ولو درآمد وی کم باشد نمی تواند تقاضای تخلیه نماید
  • ضمنا کل حق کسب و پیشه مستاجر می بایست پرداخت گردد

سئوال: اگر موجر نیاز مالی نداشته باشد، باز هم می تواند ملک را تخلیه نماید؟

پاسخ: علی الظاهر قانون گذار مبنای تخلیه را نیاز شخصی جهت کسب دانسته نه درآمد و امکان دارد کسی برای تفنن و سرگرمی این کار را بکند ولکن مستاجر نیز می تواند دلایل عدم نیاز شخصی مستاجر را اثبات نماید.

 

مطلب تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی : نقل از وکلای موسسه حقوقی شفائی با بیش از 19 سال تجربه در رسیدگی و دفاع از پرونده های دعاوی سرقفلی و ملکی در استان تهران | وکیل متخصص سرقفلی | وکیل ملکی در تهران | وکیل دعاوی مالک و مستاجر | وکیل متخصص در امور قراردادها

رتبه: 4.8 از 966 رأی