زمان انتقال ترکه به ورثه

ابتدا ببینیم منظور از ترکه چیست و جایگاه آن در قوانین حقوقی کشور به چه صورت است..

ترکه در فرهنگ لغت دهخدا اینگونه تعریف شده است : مالی را که از تعلق حق دیگران به عین آن مال صافی باشد.

در کتب حقوقی ترکه اینگونه تعریف شده است : ترکه، دارایی به جای مانده از مورث است. این دارایی حاوی دو بخش منفی و مثبت است. بخش مثبت، اموال و مطالباتی ست که به وارثان می رسد و بخش منفی آن دیون و تعهداتی است که در دارایی می ماند و باید از محل آن پرداخته شود.

زمان انتقال ترکه به ورثه:

ترکه به محض فوت متوفی به ورثه منتقل می شود و ورثه از حین فوت مورث، مالک ترکه هستند ولیکن مالکیت ورثه نسبت به ترکه متزلزل می باشد تا زمانی که حقوق و دیون متعلق به ترکه را بدهند. اما در مورد اینکه حقوق دیونی که متعلق حق بستانکاران متوفی می باشد آیا مانع از انتقال ترکه به ورثه می باشد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. ( زمان انتقال ترکه به ورثه )

بعضی از فقها را عقیده بر آنست که اگر دین فراگیر باشد، مال به ورثه منتقل نمی شود و همچنین اگر دین کمتر از ترکه باشد، به مقدار دین منتقل نمی شود بلکه در حکم مال میت باقی می ماند تا دین از همان مال یا از مال دیگر پرداخت شود، زیرا ترکه حق طلبکاران است و به ورثه منتقل نمی شود…

در مقابل عده ای را عقیده بر آن است که دین خواه مستوعب باشد و خواه غیر مستوعب، مانع از انتقال ترکه به ورثه نیست، بلکه مال در حالی که متعلق حق بستانکاران است منتقل به ورثه می شود…

بنظر ما نیز مطابق قول دوم اطلاق عنوان ترکه به محض فوت مورث محقق می شود و دیون متعلق به ترکه مانع از انتقال آن به ورثه نمی شود، لکن چنانچه ورثه قبل از اداء دیون و حقوق راجع به ترکه معاملات و تصرفاتی از قبیل فروش، صلح، هبه و … بنمایند مطابق با مواد 868، 869 و 871 قانون مدنی. چون تا قبل از اداء حقوق و دیونی که به ترکه تعلق می گیرد مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی متزلزل می باشد در نتیجه معاملات ورثه غیرنافذ می باشد چرا که باعث دخل و تصرف در حقوق بستانکاران خواهد بود و به منزله معامله فضولی تلقی می شود که تنفیذ آن منوط به اجازه بستانکاران است. ( زمان انتقال ترکه به ورثه )

⇐ همانطور که مستحضر هستید مسائل مربوط به امور حسبی (ارث و میراث) از ظرافت و حساسیت های بالایی برخوردار است و هر گونه سهل انگاری یا عدم آگاهی از قوانین مربوط به امور حسبی، می تواند باعث عدم حصول نتیجه مطلوب شود، لذا توصیه می کنیم در چنین وضعیتی از اطلاعات و تجارب خوب وکیل مجرب ارثیه بهره مند شوید.

نقل از: اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق مالی و اقتصادی، مدیر موسسه حقوقی، مجرب در رسیدگی پرونده های مربوط به امور حسبی با داشتن بیش از 22 سال تجربه در استان تهران | مجرب ترین وکیل ارث در تهران

رتبه: 4.8 از 966 رأی