درخواست طلاق از سوی زن

درخواست طلاق از سوی زن بدلیل عقیم بودن مرد

نه در قانون مدنی و نه در قانون حمایت از خانواده، عقیم بودن زوج ذکر و تصریح نشده است که یکی از شروط عسر و حرج باشد، اما با توجه به شروط دوازده گانه در سند ازدواج این مسئله به عنوان یک شرط برای تقاضای طلاق از سوی زن بیان شده است.

یعنی دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند .

البته راه های دیگری برای درخواست طلاق از سوی زن در قانون ایران همچون موارد طلاق توافقی، درخواست طلاق بدلیل عسر و حرج، طلاق زن بدلیل نپرداختن نفقه و… نیز وجود دارد که بهتر است قبل از هر گونه اقدام در این زمینه با وکیل مجرب طلاق مشورت نمایید.

 

 

 

رتبه: 4.8 از 966 رأی