نحوه تقاضا و رسیدگی به درخواست رفع مهر و موم ترکه

نحوه تقاضا و رسیدگی به درخواست رفع مهر و موم ترکه

نحوه تقاضای رفع مهر و موم ترکه

مطابق ماده 194 قانون امور حسبی کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، می توانند رفع مهر و موم ترکه را درخواست نمایند. لذا هریک از کسانی که در ماده 167 قانون مزبور می توانسته اند درخواست مهر و موم کنند، می توانند تقاضای رفع آنرا بنمایند، اگر چه غیر از کسی باشد که مهر و موم در اثر درخواست او بعمل آمده است.

چنانچه در بین ورثه، محجور یا غایب یا صغیری وجود داشته باشد و تقاضای رفع مهر و موم شده باشد، دادگاه رفع مهر و موم را بعمل نخواهد آورد و فلسفه این تصمیم دادگاه و قانونگذار این است که در صورت برداشتن مهر و موم، حقوق محجور در معرض خطر و حیف و میل و تضییع و تفریط قرار می گیرد. در این وضعیت دادگاه به کیفیت مطروحه تقاضا را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر خواهد کرد.

لکن اگر متقاضی (خواهان) تواما تحریر ترکه و رفع مهر و موم را درخواست نموده، دادگاه به لحاظ حفظ حقوق محجور ابتدا تحریر ترکه را انجام خواهد داد، سپس مبادرت به صدور قرار رفع مهر و موم ترکه خواهد نمود.

بنابراین بهتر آنست که در ستون خوانده، نماینده محجور یا غایب یا صغیر طرف تقاضا قرار گیرند تا دادگاه به لحاظ اینکه قیم یا نماینده از حقوق محجور حمایت می کند مبادرت به صدور قرار رفع مهر و موم نمایند.

در زیر نمونه ای از نحوه تقدیم دادخواست یا درخواست رفع مهر و موم آورده شده است:

دادخواست رفع مهر و موم ترکه

تکالیف و تصمیم دادگاه در خصوص درخواست رفع مهر و موم ترکه

دادگاهی که مهر و موم را بر می دارد، روز و ساعت برداشتن مهر و موم را به عموم وراث و وصی و موصی له که معروف و محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه  باشد ابلاغ می نماید. البته این وضعیت در صورتی است که برای ابلاغ وقت، مدت طولانی لازم نباشد و الا هر گاه ابلاغ وقت به دلایل مختلف طولانی گردد از قبیل اینکه محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه طبق ماده 197 قانون امور حسبی وقت را به اطلاع آنان نمی رساند و بجای آنها متصدی دفترخانه اسناد رسمی یا یک نفر از معتمدین محلی را معین و او را دعوت می کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود و چنانچه اشخاصی که وقت مهر و موم به آنها اطلاع داده شده در وقت مزبور حضور بهم نرسانند، این امر مانع رفع مهر و موم نخواهد بود، چرا که آنان با توجه به متن قانونی دارای حقی بوده اند و به میل و اراده خود از آن استفاده نکرده اند.

اینک نمونه ای از صورتجلسه دادگاه و نحوه صدور این گونه قرار ها به شرح ذیل بیان می گردد

بتاریخ …….. در وقت فوق العاده جلسه دادگاه عمومی تهران به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه …….. تحت نظر است. ملاحظه می شود که از طرف احد از وراث تقاضای رفع مهر و موم ترکه شده لذا دادگاه بشرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید.

 

تصمیم دادگاه ( در خصوص درخواست رفع مهر و موم ترکه)

با توجه به گواهی حصر وراثت شماره ……………. شعبه ……….. دادگاه عمومی تهران و با احراز وراثت خواهان و خواندگان به موجب انحصار وراثت یاد شده و به استناد ماده 194 و 196 و 202 قانون امور حسبی قرار رفع مهر و موم ترکه مرحوم …………………….. صادر و اعلام می نماید و مقرر است دفتر وقت رسیدگی دیگری تعیین و طرفین برای رفع مهر و موم از ترکه دعوت شوند و به خواهان نیز اخطار داده شود که وسایل و موجبات اجرای قرار را فراهم سازد و ضمنا دفتر پرونده به نظر رئیس حوزه قضایی جهت تعیین عضو مجری قرار برسد.

 

وظایف دادرس مجری قرار

دادرس مجری قرار علاوه بر رعایت مقررات ماده 201 قانون امور حسبی، مکلف است جریان رفتن خود را مانند حالت اول در هنگام مهر و موم ترکه بنویسد و وقتی که به محل رسید مکلف است قبل از اجرای قرار، لاک و قفل را ملاحظه و بازرسی کند و توصیف آنرا در صورتجلسه بنویسد. سپس قفل را باز کرده و در ادامه صورتجلسه می نویسد که از یک یک اموال که مهر و موم شده بودند مثلا 1- یخچال 2- فرش کاشان و غیره رفع مهر و موم گردید.

ضرورت حضور کارشناس در موقع اجرای قرار رفع مهر و موم

در اینجا سئوالی که به ذهن متبادر می شود اینست که آیا برای اجرای قرار رفع مهر و موم، حضور کارشناس و تقویم اموال توسط وی ضروری است یا خیر؟

با توجه به مقررات ماده 194 به بعد قانون امور حسبی و عدم صراحت قانونی برای رفع مهر و موم ترکه، حضور و اظهار نظر کارشناس ضرورت ندارد..

⇐ همانطور که مستحضر هستید مسائل مربوط به امور حسبی (ارث و میراث) از ظرافت و حساسیت های بالایی برخوردار است و هر گونه سهل انگاری یا عدم آگاهی از قوانین مربوط به امور حسبی، می تواند باعث عدم حصول نتیجه مطلوب شود، لذا توصیه می کنیم در چنین وضعیتی از اطلاعات و تجارب خوب وکیل در امور ارث بهره مند شوید.

 

 برای کسب مشاوره تخصصی و ارتباط با وکیل تقسیم ارث با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

⇐ 021-22924799 –  (10 صبح تا 8 شب به وقت ایران)

⇐ 09121997102 (شماره همراه و واتساپ وکیل ارث تهران)

 

مطلب نحوه تقاضا و رسیدگی به درخواست رفع مهر و موم ترکه نقل از : اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق مالی و اقتصادی، مدیر موسسه حقوقی، مجرب در رسیدگی پرونده های مربوط به امور حسبی با داشتن بیش از 19 سال تجربه در استان تهران | وکیل ارث | وکیل انحصار وراثت تهران

سوالات متداول

 • آیا فردی می تواند وراث خود را از ارث محروم نماید؟
  از آنجاییکه مسئله ارث بعد از مرگ موضوعیت دارد، لذا شخص تا زمانی که زنده است چنین حقی را ندارد.
 • آیا فرزندخوانده ارث بر است؟
  خیر
 • آیا جنین که زنده متولد شود و سپس فورا بمیرد ارث بر است؟
  بله، ولو اینکه یک گریه کند و بلافاصله بمیرد.
 • آیا کسی بخاطر تحصیل ارثیه، مورث خود را بکشد، ارث می برد؟
  خیر
 • اگر کسی تمام اموال خود را به دیگری وصیت کند و بقیه وراث مازاد بر 1/3 را نپذیرند، تقسیم ارث چگونه انجام می شود؟
  ابتدا 1/3 از کل اموال جدا به موصی له می رسد و بقیه بین تمامی ورثه تقسیم می شود.
 • آیا دادگاه صالح برای رسیدگی به ارث و وصیت دادگاه خانواده است؟
  خیر، دادگاه صالح به رسیدگی به ارث دادگاه عمومی حقوقی است.
 • در خصوص ارث زوجه (زن) تقسیم ارثیه چگونه است؟
  وفق آخرین تصمیم گذاری قانونگذار، زوجه از تمامی اموال همسرش 1/8 به ارث می برد.
رتبه: 4.8 از 966 رأی