حکم رشد اطفال

صدور حکم رشد اطفال

آیا با تایید گواهی پزشکی مبنی بر اینکه شخص بالغ شده است، این امر مبنی بر جواز رشد در مورد اشخاص نابالغ است؟

در خصوص حکم رشد اطفال، اداره حقوقی نظریه ای را ابراز نموده است :

نظریه مشورتى شماره ۳۷۵۲/۷ – ۱۳۸۷/۶/۱۸

با عینات به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲/۳۷ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ دیوان‌عالی کشور، حصول بلوغ در فرد کافی برای دخل و تصرف در اموال وی نبوده، بلکه رشد وی باید توسط محکمه احراز گردد.

لذا مداخله صغیر در امور مالی بعد از رسیدن به سن بلوغ که در دختران ۹ سال تمام قمری و پسران ۱۵ سال قمری می‌باشد، تا قبل از سن ۱۸ سالگی با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال ۱۳۱۳، موکول به صدور حکم رشد ‌آنان توسط محکمه می‌باشد.

اما در مورد کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده است، چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش‌بینی نشده، صرف گواهی پزشک قانونی مبنی بر اینکه در امور غیر مالی خود به رشد رسیده، کافی نیست و صدور حکم رشد اطفال در مورد این اشخاص جواز قانونی ندارد .

البته شایان ذکر است حکم رشد اطفال بیشتر در مورد اختیارات قانونی امور مالی است. به عنوان مثال از زمانی که طفلی حکم رشد از دادگاه دریافت کرد، وی می تواند بازگشایی حساب در بانک نماید و یا اموالی مانند اموال منقول (ملک) و منقول (اشیاء ) را بنام خود تملک کند .

 

نقل از: بهترین وکیل خانواده تهران، وکلای مجرب خانواده با 25 سال سابقه در بررسی پرونده های امور خانواده 

رتبه: 4.8 از 966 رأی