معرفی اشخاصی که حق درخواست تصفیه ترکه را دارند

معرفی اشخاصی که حق درخواست تصفیه ترکه را دارند

چه اشخاصی حق درخواست تصفیه ترکه را مطابق قانون امور حسبی دارند..

در خصوص اینکه چه کسانی می توانند متقاضی تصفیه ترکه باشند، نخست باید وضعیت ترکه را با توجه به وارث آن روشن نمود.

بطور کلی متوفایی که از او ترکه بر جای مانده است ممکن است یکی از حالات زیر را دارا باشد:

 • متقاضی حق درخواست تصفیه ترکه در خصوص متوفی (معلوم الوارث)

به استناد مواد 207 و 208 و 209 و 261 قانون امور حسبی، ورثه یا نماینده او امین غایب، قیم و محجور می تواند درخواست تصفیه ترکه نمایند البته تقاضای تصفیه ترکه توسط وصی منوط به پذیرفتن ترکه می باشد، مشروط بر اینکه موصی او را جهت اداره اموالش برگزیده باشد و با توجه به مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده 207 قانون امور حسبی، چنانچه وصی بر اشخاص باشد ظاهرا نمی تواند درخواست تصفیه ترکه را بنماید و هر گاه متوفی محجور بوده اداره ترکه به قیم واگذار می شود.

 • متقاضی حق درخواست تصفیه ترکه در خصوص متوفی  (مجهول الوارث)

در این مورد به تقاضای دادستان یا اشخاص دینفع ترکه تحریر شده و یا مدیر تصفیه تعیین می شود. دادستان بعنوان حافظ اموال عمومی و مدعی منافع جامعه حق دارد تقاضای تصفیه را در مورد متوفی بلاوارث بنماید. یادآوری این نکته لازم است که قانونگذار در قانون امور حسبی از اصطلاح متوفای بلاوارث استفاده کرده با توجه به ماده 327 قانون مذکور معلوم می شود که منظور متوفای مجهول الوارث می باشد که البته احکام آن در مورد متوفی بلاوارث نیز جاری است.

همینطور هر گاه همه ورثه ترکه را رد کنند، ترکه در حکم بلاوارث تلقی شده که مشمول مقررات بلاوارث خواهد بود.

 •  متقاضی حق درخواست تصفیه ترکه در خصوص متوفی  (تبعه خارجه)

در مورد متوفای تبعه خارجه هر گاه تبعه خارج در ایران یا در خارجه فوت نماید و در ایران دارای اموال باشد، دادگاه محل وقوع مال به درخواست کنسول دولت متبوع متوفی یا وارث، وصی یا قائم مقام قانونی آنها و یا هر ذینفع دیگر امر ترکه را بر عهده می گیرد و چنانچه هیچکدام از افراد فوق وجود نداشته باشند، بدون درخواسست دادرس دادگاه اقدام به حفظ و تصفیه ترکه می نماید.

اموال تبعه خارجه ای که مسافر موقتی ایران بوده و در اثنای مسافرت در ایران فوت نموده است به کنسول کشور متبوع او تحویل می شود و برای چنین متوفایی مدیر تصفیه تعیین نمی گردد.

 همانطور که مستحضر هستید مسائل مربوط به امور حسبی (ارث و میراث) از ظرافت و حساسیت های بالایی برخوردار است و هر گونه سهل انگاری یا عدم آگاهی از قوانین مربوط به امور حسبی، می تواند باعث عدم حصول نتیجه مطلوب شود، لذا توصیه می کنیم در چنین وضعیتی از اطلاعات و تجارب خوب وکیل در امور ارث بهره مند شوید.

 

برای کسب مشاوره تخصصی و ارتباط با وکیل ارث تهران با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

 021-22924799 –  (10 صبح تا 8 شب)

 09121997102 (شماره همراه و واتساپ وکیل ارث تهران)

 

✅ نقل از: اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق مالی و اقتصادی، مدیر موسسه حقوقی، مجرب در رسیدگی پرونده های مربوط به امور حسبی با داشتن بیش از 19 سال تجربه در استان تهران | وکیل ارث تهران | وکیل انحصار وراثت تهران

سوالات متداول

 • آیا دادگاه صالح برای رسیدگی به ارث و وصیت دادگاه خانواده است؟
  خیر، دادگاه صالح به رسیدگی به ارث دادگاه عمومی حقوقی است.
 • آیا فردی می تواند وراث خود را از ارث محروم نماید؟
  از آنجاییکه مسئله ارث بعد از مرگ موضوعیت دارد، لذا شخص تا زمانی که زنده است چنین حقی را ندارد.
 • آیا کسی بخاطر تحصیل ارثیه، مورث خود را بکشد، ارث می برد؟
  خیر
 • اگر کسی تمام اموال خود را به دیگری وصیت کند و بقیه وراث مازاد بر 1/3 را نپذیرند، تقسیم ارث چگونه انجام می شود؟
  ابتدا 1/3 از کل اموال جدا به موصی له می رسد و بقیه بین تمامی ورثه تقسیم می شود.
 • آیا فرزندخوانده ارث بر است؟
  خیر
 • در خصوص ارث زوجه (زن) تقسیم ارثیه چگونه است؟
  وفق آخرین تصمیم گذاری قانونگذار، زوجه از تمامی اموال همسرش 1/8 به ارث می برد.
 • آیا جنین که زنده متولد شود و سپس فورا بمیرد ارث بر است؟
  بله، ولو اینکه یک گریه کند و بلافاصله بمیرد.
رتبه: 4.8 از 966 رأی