حقوق و دیون متعلق به ترکه میت

حقوق و دیون متعلق به ترکه میت

حقوق و دیون متعلق به ترک میت طبق قانون امور حسبی به چه شکل است؟

قانونگذار حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد در ماده 869 قانون امور حسبی احصاء نموده است:

  • تجهیز میت : در مورد تجهیز میت فقط مساله کف را مطرح کرده است و راجع به هزینه تهیه گور و هزینه هایی که برای انجام دادن مراسم مذهبی فراخور شئون متوفی در حدود عرف و عادت، ضرورت دارد سکوت نامناسبی را پیش گرفته است. البته باید طبق قانون مدنی، تجهیز میت را در ردیف مصارف ترکه قرار داد.
  • حقوق متعلق به اعیان ترکه: مانند حق مرتهن بر رهینه  و حق خریدار شرطی بر بیع شرطی در قانون ثبت و حقوق کسانی که وجه الضمانه غیرمنقول برای دیون محتمل الوقوع در عصر ما می دهند. همچنین حق رجوع ناشی از افلاس و حق شفعه به مشفوع و حق عامل مضاربه در سهم خود.

اصولا هر تعهدی که باید از محل عین معین انجام شود، اصطلاحا آن تهعدات را دیون مقیده نامیده اند و مقصود ازحقوق متعلق به اعیان ترکه همانا دیون مقیده است. بنابراین حق مغصوب منه بر مال مورد غصب پس از پیدا شدن آن و نیز حق غاصب بر بدل حیلوله جزء حقوق متعلق به اعیان ترکه خواهد بود. | حقوق و دیون متعلق به ترکه میت

  • دیون مرسله یا دیون بر ذمه میت: تعهداتی غیر از اعیان ترکه را دیون مرسله گویند.
  • وصایای میت تا ثلث ترکه: بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها
  • مالیات بر ارث: مانده ترکه پس از اخراج حقوق مذکو فوق به ورثه بعنوان ارث متعلق است، لذا مالیات بر ارث به آن تعلق می گیرد. بهرحال ملاک محاسبه مالیات بر ارث در قانون مالیاتها ذکر شده است، مثلا دین متوفی به ورثه از ترکه کسر نمی شود لکن دیون دیگر کسر می شود، بلعکس مطالبات غیر قابل وصول متوفی ماخذ مالیات بر ارث نمی شود. | حقوق و دیون متعلق به ترکه میت

به دستور ماده 87 قانون مدنی، حقوق مزبور، در ماده 869 قانون مدنی باید به ترتیبی که در ماده مزبور مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

بموجب ماده 215 قانون امور حسبی:

مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیون و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته می شود.

آنچه که در صورت تحریر ترکه نوشته می شود مطالبات و بدهی هایی است که ورثه می بایست نسبت به پرداخت آن از ترکه اقدام نماید و نسبت به اخذ مطالبات نیز اقدام قانونی به عمل آورند. چنانچه دیونی باشد که مورد قبول ورثه نباشد، یا در آن اختلاف باشد از طریق محکمه نسبت به آنها تعیین تکلیف می گردد. | حقوق و دیون متعلق به ترکه میت

توصیه وکیل دعاوی ارث این موسسه به شما ↓:

⇐ همانطور که مستحضر هستید مسائل مربوط به دعاوی ترکه (ارث و میراث) از ظرافت و حساسیت های بالایی برخوردار است و هر گونه سهل انگاری یا عدم آگاهی از قوانین مربوط به امور حسبی، می تواند باعث عدم حصول نتیجه مطلوب شود، لذا توصیه می کنیم در چنین وضعیتی از اطلاعات و تجارب خوب وکیل در امور ارث بهره مند شوید.

✅ نقل از: اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق مالی و اقتصادی، مدیر موسسه حقوقی، مجرب در رسیدگی پرونده های مربوط به امور حسبی با داشتن بیش از 22 سال تجربه در استان تهران | با سابقه دار ترین وکیل ارث در تهران

رتبه: 4.8 از 966 رأی