چاره حفظ آثار وکالت پس از مرگ موکل

چاره حفظ آثار وکالت پس از مرگ موکل

چاره حفظ آثار وکالت پس از مرگ موکل چیست..؟

در این مطلب قصد داریم در خصوص راه حل حفظ آثار وکالت پس از مرگ موکل بپردازیم.

در یک کلام : ذکر عبارت ” وکیل در زمان حیات و وصی درزمان ممات” در وکالتنامه ها راه حل مناسبی برای حفظ وکالت بعد از فوت موکل است و وجاهت قانونی دارد و با فوت موکل به عنوان وصیت نامه تلقی می شود  مستفاد از کتاب وصیت آقای دکتر لنگرودی و رای دیوان که در این خصوص اشاره شده است:

اما با وجود صراحت قانونی بند 3 ماده 678  قانون مدنی که مشعر است (  عقد وکالت به موت یا به جنون وکیل یا موکل مرتفع می شود )

اما چون در مقابل این مطلب فوق الذکر، عقد وصیت همواره پا برجا خواهد بود …

ولی نکته شایان توجه این است که  در مورد وصیت تملیکی در هنگام این گونه نگارش حقوقی:  باید بند ج ماده ۸۶۹ قانون مدنی را در نظر گرفته شود، زیرا این بند مشعر است:  ( مازاد بر ثلث نیاز به تنفیذ وراث دارد)

البته حقوقدانان، هنگام تامل به این بحث در مورد اینکه این نوع نگارش وصیت تملیکی است یا وصیت عهدی عده ای معتقدند؛ چون از کلمه “وصی” استفاده شده (نه “موصی له”) و اینکه بلافاصله بعد از فوت موکل، تملیکی صورت نمیگیرد و مستلزم طی تشریفات قانونیست، پس وصیت عهدی است .

ولی برخی از حقوقدانان معتقدند؛ چون ذات وصیت تملیکی این است که وصیت بطور مستقیم و بلاواسطه بنام شخص خاص صورت میگیرد و اینجا هم قصد موکل این است که اگر در زمان حیاتش عمل به وکالت محقق نگردید، جهت جلوگیری از تضییع حق، وکیل وی، وصی بعد از فوت موکل است تا به مورد وکالت، به نفع خود عمل نماید .

 

راهکار حفظ آثار وکالت پس از مرگ موکل | نقل از: وکلای موسسه حقوقی اعظم شفائی، جمعی از بهترین وکلای با تجربه تهران با بیش از 18 سال سابقه در رسیدگی و دفاع از پرونده های حقوقی و کیفری استان تهران، وکیل مشکلات ملکی، وکیل تقسیم ارث، وکیل خانواده تهران، وکیل طلاق توافقی
رتبه: 4.8 از 966 رأی