جنایت خطایی و جنایت خطای محض

آشنایی با جنایت خطایی و جنایت خطای محض

آشنایی با جنایت خطایی و جنایت خطای محض

رتبه: 4.8 از 966 رأی