جنایتکاران یقه سفید

امروزه صرف نظر از تکامل فکری بشر که منجر به شناخت تکنولوژی پیشرفته شده است و از منظر تعالی قابل تحسین است، بسیاری افراد نیز در همه جوامع دنیا مشغول بکار گیری منفی از این روند تفکری می باشند . و از منظر علم جرم شناسی واژه ای به نام جنایتکاران یقه سفید امری است شناخته شده و همواره این علم (جرم شناسی ) این گونه افراد را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است :
جنایتکاران یقه سفید، تبهکاران حرفه ای هستند که از هوش و درایت فوق العاده ای برخوردارند و بسیار با اتکاء به نفس، مغرور، مبتکر، آرام و موقر می باشند و متاسفانه بهره گیری هوش را درجهت منفی به منظور اعمال اهداف پلید خود بکار می گیرند. آنان تقبیح اجتماعی را نادیده می گیرند و در برابر آن فاقد حساسیت می باشند و از نظر عاطفی بسیار بیرحم و نسبت به اطرافیان سرد و بی تفاوت هستند.
طعمه اینگونه افراد اغلب مردمی با حیثیت و یا بسیار ساده می باشند . آنان ظاهری بسیار فریبنده دارند و با اعتماد به نفس بسیار، خود را در جامعه ابرازمی نمایند و به طریقی متقلبانه تظاهر به تمول بسیار بالایی می نمایند. و به منظور نیل به اهداف خود (فریب مردم) لباسهای فاخر دربردارند و حتی ممکن است مدرن ترین اتومبیل روز را که بسیار گران قیمت می باشد، موقتا کرایه نمایند و خلاصه بهترین شاخصه های ثروتمندان را به همراه خود ظاهر سازی می کنند. بعنوان مثال، گران ترین دستگاه تلفن همراه (که باز هم عاریه است) و پر بها ترین کیف مارک دار را به دست می گیرند و اغلب به سراغ شرکتها و موسسات بسیار معتبر و مشهور می روند، زیرا اینگونه تبهکاران می دانند که این شرکتهای بزرگ فریب خوردگی خود را هرگز ابراز نمی کنند، زیرا که اعتبار کاریشان از دیدگاه مردم لطمه خواهد دید. و اینگونه کلاهبرداران ممکن است با پولهایی که از تسهیلات اعتباری موقت به دست آورده اند دو الی سه بار با این سازمانهای معروف معامله نمایند و با رآخرکه اطمینان حاصل نموده اند طرف آنها کاملا به اعتبار آنها اعتماد نموده، معامله ای بسیار پر بها تر و سنگین تر از معاملات قبل می نمایند وپس از آن بناگاه ناپدید می شوند.
و یا اینکه هنگام ارتباط با مردم ، افرادی که صادق می باشند را شناسایی می نمایند و آنها را ساده لوح می پندارند و با شگرد ظاهری خود آنها را فریب می دهند.
در دسته بندی علم جرم شناسی آنها تبهکاران حرفه ای می باشند که هرگز به زندگی شرافتمندانه بازنخواهند گشت. البته ممکن است بدوا تبهکار اتفاقی بوده اند، ولی به جهت اینکه مزایایی در اولین تبهکاری خود بدست آورده اند و از نظر روانی خود را کامیاب دیده اند، دیگر راه برگزیده خود را (کلاهبرداری) رها نمی نمایند.

 ( نقل از اعظم شفائی، کارشناس حقوق قضائی، وکیل و مشاور حقوقی و مدیر دفتر خدمات حقوقی شمس ) 
رتبه: 4.8 از 966 رأی