آشنایی با جرم تهدید و انواع تهدید

آشنایی با جرم تهدید و انواع تهدید

جرم تهدید و انواع تهدید

از منظر قانون موضوعه ایران دو نوع تهدید بیان شده است :

الف – تهدیدی که منجر به وقوع جرمی نشده باشد

که این نوع جرم، جرم مستقل است  که مصداق آن ماده  668 و 669 قانون مجازات اسلامی است .

 ب – تهدیدی که منجر به جرمی شده باشد

مانند اینکه شخصی نامزد خود را تهدید کند که که وی  وسایل نگهداری مواد مخدر را فراهم کند، در غیر این صورت با وی عروسی نکند …که مصداق آن بند الف ماده 126 قانون مجازات اسلامی است که  انجام رفتاری بر این اساس منطبق با معاونت در جرم است به عبارت بهتر شخص نگهدارنده مواد مخدر مباشر جرم و شخصی که محل نگهداری را فراهم می  کند معاون جرم محسوب می شود و در این خصوص،  مجازات  معاون جرم (یعنی شخص تهدید شده )، خفیف تر از مجازات مباشر است .

و علاوه بر این امر در تبصره ماده 126  قانون مجازات اسلامی، شرایطی مانند وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم می باشد که در قانون  مجازات اسلامی ( مصوب 1392) اشعار شده است  که در ذیل این مقاله اشاره شده است .

اخیرا  اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی در خصوص ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات با موضوع «تهدید به ارتکاب جرم»، نظریه مشورتی جدید صادر کرد ..

 متن سوال :

پیرامون تهدید به عنوان یکی از اشکال معاونت در جرم، آیا مصادیق این تهدید محدود به همان مصادیق مندرج در ماده‌ی ۶۶۹ قانون تعزیرات است یا فراتر از آن را نیز شامل می‌شود به عنوان مثال معشوقه‌ای عاشق خود را تهدید کند که اگر جرم مدنظر را مرتکب نشود به رابطه‌ی خود را با او پایان می‌دهد؟

پاسخ اداره حقوقی:

«تهدید به ارتکاب جرم» موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که رکن مادی معاونت در جرم محسوب می‌شود، متفاوت از تهدیدی است که به عنوان جرم مستقل (جرم تام)

 

در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ جرم‌انگاری شده است؛ با این توضیح که «تهدید به ارتکاب جرم» که در ردیف ترغیب، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم در بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون صدرالذکر آمده است، مقید و محدود به مصادیق تهدیدی نیست که در متن ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آمده است و هر نوع «تهدید به ارتکاب جرم» که در تهدید شونده مؤثر واقع شده و او را در ارتکاب جرم مصمم کند و موجب ارتکاب جرم شود از مصادیق تهدید بند صدرالذکر ( بند الف ماده 126 قانون مجازات اسلامی)، محسوب می‌شود که تشخیص آن با توجه به امکان تأثیر و میزان تأثیر تهدید در تهدید شونده که موجب وقوع جرم شده است، با قاضی رسیدگی‌کننده است.

در مثالی که در سوال آمده است چون «تهدید» موضوع مثال از مصادیق تهدید به شرحی که در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ آمده است (تهدید به ضرر‌های نفسی، شرفی و مالی یا افشای سرّ) نمی‌باشد، لذا صرف تهدید به نحوی که بیان شده است جرم محسوب نمی‌شود، ولی چنانچه این تهدید به گونه‌ای بر تهدید شونده تأثیر بگذارد که موجب سوق وی به ارتکاب جرم شده و جرم واقع شود، می‌تواند از مصادیق تهدید موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون صدرالذکر باشد که احراز آن همانطور که بیان شد، با قاضی رسیدگی‌ کننده است.

 ماده 668: هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد

که مجازات آن  به حبس از یک و نیم ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد

ماده 669 : هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد  که مجازات آن :شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ‌ماه تا  یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی

اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند
الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد ..

و  چون در ادامه ماده 126 قانونگذار اضافه کرده است

چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدید تر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

لذا شایسته است که در ادامه این بحث به ماده 127 این قانون نیز تامل شود .

ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی

در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی این ماده اعمال می شود

تبصره ۱- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت)  اعمال می شود

 

 مزیتهای همکاری با وکیل کیفری خوب در این موسسه حقوقی :

 • ⇐ سالها تجربه در قبول وکالت پرونده های کیفری و آمار رضایت بخش موفقیت بودن نتایج حاصله از دید موکلین محترم
 • ⇐ 30 سال تجربه در قضاوت و داوری پرونده های کیفری در مقام قاضی
 • ⇐ تحقیق، پژوهش و بررسی حرفه ای پرونده، توسط تیم مجرب وکلای تهران و ارائه بهترین راه کارهای موثر و طراحی موثرترین مسیر رسیدگی به پرونده های دعاوی کیفری، توسط تفکر جمعی و امکان استفاده از چند وکیل کیفری با تجربه بشکل همزمان بجای استفاده از یک وکیل
 • ⇐ تسلط وکلای مجرب در این مرکز به کلیه قوانین مجازات مربوط به دعاوی کیفری و آرای وحدت رویه و رویه قضایی و نیز کلیه تغییرات در قوانین که بشکل روزانه از طرف قانونگذار وضع می شود
 • ⇐ امکان مشاوره با قضات سابق دادگستری در این مرکز که حدود 30 سال در راس رسیدگی به پرونده های کیفری در سمت قاضی بشکل منصفانه و عادلانه انجام خدمت کرده اند.

 ♥ برای کسب مشاوره تخصصی و ارتباط با وکیل کیفری تهران با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

⇐ 021-22924799 –  (10 صبح تا 8 شب)

⇐ 09121997102

 

آشنایی با جرم تهدید و انواع آن، نقل از: وکلای مجرب کیفری در موسسه حقوقی شفائی، وکیل متخصص کیفری | وکیل برای تصرف عدوانی | وکیل کلاهبرداری | وکیل خیانت در امانت

سوالات متداول

 • سوال آیا فردی که شاکی است و برعلیه دیگری به اتهام جرم تهدید، اقامه دعوای کیفری نموده اما شکایت وی رد شده است ( از سوی مرجع قضائی منجر به قرار منع تعقیب شده است) … پس از آن فردی که در مظان اتهام قرار گرفته می تواند بر علیه شاکی اعاده حیثیت نماید
  محتمل است البته در صورتی که رای ( قرار منع تعقیب) به علت فقدان دلیل نباشد
 • آیا شکایت تهدید جرم خصوصی است ؟
  بله
 • مهلت مرور زمان شکایت کیفری برای جرم تهدید چند سال است ؟
  از زمان وقوع جرم یکسال
 • جرم تهدید جرم عمومی است یا جرم خصوصی ؟
  مسلما خصوصی
 • آشنایی با جرم تهدید و انواع تهدید

  جرم تهدید و انواع تهدید

  از منظر قانون موضوعه ایران دو نوع تهدید بیان شده است : الف - تهدیدی که منجر به وقوع جرمی نشده باشد که این نوع جرم، جرم مستقل است  که مصداق آن ماده  668 و 669 قانون مجازات اسلامی است .  ب – تهدیدی که منجر به جرمی شده باشد مانند اینکه شخصی نامزد خود را تهدید کند که که وی  وسایل نگهداری مواد مخدر را فراهم کند، در غیر این صورت با وی عروسی نکند ...که مصداق آن بند الف ماده 126 قانون مجازات اسلامی است که  انجام رفتاری بر این اساس منطبق با معاونت در جرم است به عبارت بهتر شخص نگهدارنده مواد مخدر مباشر جرم و شخصی که محل نگهداری را فراهم می  کند معاون جرم محسوب می شود و در این خصوص،  مجازات  معاون جرم (یعنی شخص تهدید شده )، خفیف تر از مجازات مباشر است . و علاوه بر این امر در تبصره ماده 126  قانون مجازات اسلامی، شرایطی مانند وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم می باشد که در قانون  مجازات اسلامی ( مصوب 1392) اشعار شده است  که در ذیل این مقاله اشاره شده است . اخیرا  اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی در خصوص ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات با موضوع «تهدید به ارتکاب جرم»، نظریه مشورتی جدید صادر کرد ..  متن سوال : پیرامون تهدید به عنوان یکی از اشکال معاونت در جرم، آیا مصادیق این تهدید محدود به همان مصادیق مندرج در ماده‌ی ۶۶۹ قانون تعزیرات است یا فراتر از آن را نیز شامل می‌شود به عنوان مثال معشوقه‌ای عاشق خود را تهدید کند که اگر جرم مدنظر را مرتکب نشود به رابطه‌ی خود را با او پایان می‌دهد؟ پاسخ اداره حقوقی: «تهدید به ارتکاب جرم» موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که رکن مادی معاونت در جرم محسوب می‌شود، متفاوت از تهدیدی است که به عنوان جرم مستقل (جرم تام)   در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ جرم‌انگاری شده است؛ با این توضیح که «تهدید به ارتکاب جرم» که در ردیف ترغیب، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم در بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون صدرالذکر آمده است، مقید و محدود به مصادیق تهدیدی نیست که در متن ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آمده است و هر نوع «تهدید به ارتکاب جرم» که در تهدید شونده مؤثر واقع شده و او را در ارتکاب جرم مصمم کند و موجب ارتکاب جرم شود از مصادیق تهدید بند صدرالذکر ( بند الف ماده 126 قانون مجازات اسلامی)، محسوب می‌شود که تشخیص آن با توجه به امکان تأثیر و میزان تأثیر تهدید در تهدید شونده که موجب وقوع جرم شده است، با قاضی رسیدگی‌کننده است. در مثالی که در سوال آمده است چون «تهدید» موضوع مثال از مصادیق تهدید به شرحی که در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ آمده است (تهدید به ضرر‌های نفسی، شرفی و مالی یا افشای سرّ) نمی‌باشد، لذا صرف تهدید به نحوی که بیان شده است جرم محسوب نمی‌شود، ولی چنانچه این تهدید به گونه‌ای بر تهدید شونده تأثیر بگذارد که موجب سوق وی به ارتکاب جرم شده و جرم واقع شود، می‌تواند از مصادیق تهدید موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون صدرالذکر باشد که احراز آن همانطور که بیان شد، با قاضی رسیدگی‌ کننده است.  ماده 668: هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد که مجازات آن  به حبس از یک و نیم ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد ماده 669 : هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد  که مجازات آن :شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ‌ماه تا  یک سال محکوم خواهد شد.

  ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی

  اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد .. و  چون در ادامه ماده 126 قانونگذار اضافه کرده است چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدید تر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود. لذا شایسته است که در ادامه این بحث به ماده 127 این قانون نیز تامل شود .

  ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی

  در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی این ماده اعمال می شود تبصره ۱- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است. تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت)  اعمال می شود  

   مزیتهای همکاری با وکیل کیفری خوب در این موسسه حقوقی :

  • ⇐ سالها تجربه در قبول وکالت پرونده های کیفری و آمار رضایت بخش موفقیت بودن نتایج حاصله از دید موکلین محترم
  • ⇐ 30 سال تجربه در قضاوت و داوری پرونده های کیفری در مقام قاضی
  • ⇐ تحقیق، پژوهش و بررسی حرفه ای پرونده، توسط تیم مجرب وکلای تهران و ارائه بهترین راه کارهای موثر و طراحی موثرترین مسیر رسیدگی به پرونده های دعاوی کیفری، توسط تفکر جمعی و امکان استفاده از چند وکیل کیفری با تجربه بشکل همزمان بجای استفاده از یک وکیل
  • ⇐ تسلط وکلای مجرب در این مرکز به کلیه قوانین مجازات مربوط به دعاوی کیفری و آرای وحدت رویه و رویه قضایی و نیز کلیه تغییرات در قوانین که بشکل روزانه از طرف قانونگذار وضع می شود
  • ⇐ امکان مشاوره با قضات سابق دادگستری در این مرکز که حدود 30 سال در راس رسیدگی به پرونده های کیفری در سمت قاضی بشکل منصفانه و عادلانه انجام خدمت کرده اند.

   ♥ برای کسب مشاوره تخصصی و ارتباط با وکیل کیفری تهران با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  ⇐ 021-22924799 –  (10 صبح تا 8 شب) ⇐ 09121997102  

  آشنایی با جرم تهدید و انواع آن، نقل از: وکلای مجرب کیفری در موسسه حقوقی شفائی، وکیل متخصص کیفری | وکیل برای تصرف عدوانی | وکیل کلاهبرداری | وکیل خیانت در امانت

  [faq]
رتبه: 4.8 از 966 رأی