جرایم پیرامون فرد زندانی مطابق قانون مجازات اسلامی

الف :هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

همچنین زندانیانی که مطابق آیین نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌گردند.

ب: هرکس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به مجازات محکوم می‌ش

ج : در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده یا مخفی کننده متهم، یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد).

د : هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند به مجازات محکوم خواهد شد.

ر: در موارد مذکور در هر دو نکته قبلی در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هرمورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد

مشاوره حقوقی با وکلای دادگستری

رتبه: 4.8 از 966 رأی