تکلیف مهریه زوجه ای که همسرش فوت نموده و وی قیم فرزندانش نیز می باشد

مهریه زنی که همسرش فوت شده و قیم فرزندان است

در این گونه موارد علی الاصول زوجه می بایستی مهریه خود را از وراث مطالبه کند، اما چنانچه خود قیم بقیه وراث باشد و نیز قیم همان فرزندان هم باشد ……….اداره کل حقوقی قوه قضائیه بدین گونه اظهار نظر نموده:

درموردی که قیم بخواهد علیه صغار تحت قیومیت خود اقامه دعوا نماید، برای حفظ حقوق صغار باید از قیمویت استعفا دهد تا طبق تبصره 1 ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قیم دیگری برای ورثه صغیر طرف دعوی تعیین شود .(نظریه مشورتی شماره 7/9326 مورخ 1378/12/11 )

چنانچه نیاز به مشورت با وکیل متخصص در دعاوی خانواده را داشتید، می توانید با شماره 22924799 تماس گرفته و با وکیل مهریه یا با وکیل خانواده برای گرفتن طلاق ارتباط برقرار نمایید.

رتبه: 4.8 از 966 رأی