توصیه وکیل دادگستری

توصیه وکیل دادگستری

توصیه وکیل دادگستری به موکلین خود

برغم اینکه بسیاری افراد معتقدند که هرچه بدانی مشکلاتت بیشتر می شود خلاف این حرف مصداق دارد، زیرا که عدم آگاهی نه تنها  سبب سد راه حل مشکلات می شود و آنجایی که فردی با ذکاوت باشد، به سبب عدم آگاهی و مدعی بودن بجای حلال مشکلات خود، آرامش خود و دیگران را هم بر هم می زند و خدا نکند که همچنین شخصی برای خود وکیل مدافع  منتخب کند و با ادعاهای خود بی چون چرا حرفی که نسنجیده باشد را میخواهد به کرسی وکیل بنشاند.

به عقیده من برای هر مصیبت و مشکلی راه چاره است ولی خدا نکند که یک وکیل به گیر موکل پر مدعا و بد بین بیفتد که اینجا است که داستان خیلی غم انگیز می شود چرا که این موکل عزیز پر مدعا بر حرف نسنجیده خود پا فشاری دارد و به عبارت دیگر می گوید مرغ سیاه یه پا دارد و لاغیر ……….

بیشتر ظلمها از روی عمد نیست بلکه از روی جهل و ناآگاهی است و ما برای تمامی موکلین خود آرزوی بیداری و آگاهی داریم.

اعظم شفایی، وکیل پایه یک دادگستری تهران، مدیر موسسه و مشاور حقوقی

رتبه: 4.8 از 966 رأی