تغییر شغل موبایل فروشی به لوازم کامپیوتر فروشی از مصادیق تغییر شغل قانونی نیست :

تغییر شغل موبایل فروشی به لوازم کامپیوتر فروشی از مصادیق تغییر شغل قانونی نیست :

( نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره (59/7 مورخ 7/1/1362)

 اشتغال به موبایل فروشی ، منافاتی با شغل کامپیوتر فروشی ندارد . زیرا در عرف جامعه کسانی که اقدام به فروش رایانه و خدمات آن می نمایند اکثراٌ در کنارآن به فروش تلفن همراه نیز می پردازند و به طور کلی هر دو فعلیت عرفا، باهم مشابه هستند و براین اساس باتوجه به مقررات بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 چنانچه مورد اجاره مشمول این قانون باشد موضوع استعلام از موارد تخلیه نخواهد بود . و همچنین وفق نظریه شماره 5578/7 مورخ 22/8/1386 فسخ اجاره زمانی متصور است که مدت اجاره منقضی نشده باشد، اما در صورتی که پس از پایان مدت اجاره موجبات در خواست تخلیه فراهم شده باشد ،  چون ادامه متصرفات مستاجر به حکم قانون است و مدت اجاره منقضی شده است. همانطور که در ماده 15 قانون مذمور تصریح شده درخواست تخلیه کافی است.

رتبه: 4.8 از 966 رأی