شرایط تخلیه محل کسب و پیشه به جهت تخریب و نوسازی

شرایط تخلیه محل کسب و پیشه به جهت تخریب و نوسازی

تخلیه محل کسب و پیشه به جهت احداث ساختمان جدید

برابر بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، در موارد ذیل نیز پس از انقضای مدت اجاره، درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه از دادگاه جایز است، تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید، مشروط بر اینکه پروانه ی ساختمان یا گواهی شهرداری مربوطه، ارائه شود و شهرداری ها مکلفند در صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط، پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم کنند.

سایر استنادات قانونی در خصوص تخلیه محل کسب و پیشه

ماده 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 27. در مواردی که حکم تخلیه صادر می شود، دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از 10 روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد تعیین می کند.

تبصره 1. در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت صادر می شود، مهلت های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع و یا پرداخت وجه مزبور شروع می شود

تبصره 2. در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر می شود، حداکثر مهلت 5 روز خواهد بود.

متاسفانه در صدر ماده 15 مرقوم قید گردیده که تخلیه مورد اجاره با انقضای مدت اجاره امکان دارد که این امر موجب ورود اشکالات فراوان می باشد چرا که که اگر اجاره برای مدت 20 سال باشد و مدت آن منقضی نشده باشد، نمی توان به جهت تخریب و نوسازی ملک را تخلیه نمود و این مورد متاسفانه به ضرر مالک است مگر آنکه مدت اجاره کوتاه باشد، که در این جا مواجه با اشکالی نمی گردد.

بسیاری از مالکین پس از اخذ پروانه تخریب و نوسازی از شهرداری، بدون آنکه در ملک احداث بنا نمایند متعاقبا از تجدید بنا منصرف می شوند که متاسفانه برای مستاجر هیچ راه گریزی از اجرای این قانون نیست و اینکه اگر در حین رسیدگی مدت پروانه ساخت، منقضی شود، تاثیری در روند کار دادگاه ندارد و موجر می تواند تقاضای تمدید آنرا نماید.

نکاتی در باب تخلیه محل کسب و پیشه

  1. یکی از راحت ترین راه های تخلیه ملک توسط مالکین است و معمولا مستاجر نمی تواند از خود دفاع چندانی نماید.
  2. دادگاه بدوا می بایست از اداره ثبت و احراز مالکیت موجر را استعلام نماید
  3. مستاجر کلیه حق کسب و پیشه را در صورت عدم توافق با موجر، طبق نظریه کارشناسی دریافت خواهد کرد.
  4. موجر می بایست ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، وجه معینه توسط کارشناس را به صندوق دادگستری واریز نماید. و اینکه موجر پس از واریز وجه می بایست تقاضای صدور اجراییه نماید و مستاجر پس از ابلاغ اجراییه ظرف مهلتی که از 10 روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد ملک را تخلیه نماید، در غیر اینصورت اجرای احکام، ملک را تخلیه می نماید.
  5. منظور از ساخت و ساز، تخریب کل بنا است نه تعمیرات جزیی و یا اساسی
  6. نوساز بودن و کلنگی بودن ملک تاثیری در صدور حکم تخلیه محل کسب و پیشه ندارد و صرف صدور گواهی تخریب و نوسازی کفایت می کند.

ضمانت اجرای عدم تخریب و نوسازی توسط مالک ظرف مدت 6 ماه

برابر ماده 16 قانون روابط موجر و مستاجر، اگر موجر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تخلیه، شروع به احداث بنا ننماید، به تقاضای مستاجر به پرداخت اجاره بها یا اجرت المثل یک سال محکوم خواهد شد.

 

نقل از: وکلای موسسه حقوقی شفائی با بیش از 18 سال تجربه در رسیدگی و دفاع از پرونده های دعاوی سرقفلی در استان تهران | بهترین وکیل سرقفلی تهران | وکیل ملکی خوب در تهران | وکیل موجر و مستاجر

رتبه: 4.8 از 966 رأی