شرایط تخلیه سرقفلی به علت عدم حضور مستاجر جهت تنظیم سند اجاره

شرایط تخلیه سرقفلی به علت عدم حضور مستاجر جهت تنظیم سند اجاره

شرایط تخلیه محل کسب و پیشه یا تخلیه سرقفلی به علت عدم حضور مستاجر جهت تنظیم سند اجاره

برابر ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

چنانچه بواسطه عدم تنظیم سند قرارداد اجاره، میزان اجاره بها مشخص نباشد هر یک از موجر یا مستاجر می تواند با رجوع به دادگاه درخواست تعیین اجاره بها به نرخ عادله روز را بنماید و دادگاه جهت تعیین اجاره، مراتب را به کارشناس دادگستری ارجاع میدهد.

موجر می تواند ضمن درخواست مطالبه اجاره بها، مطالبه مابه التفاوت اجاره بها را نیز بخواهد. النهایه اگر موجر حاضر به تنظیم سند اجاره نگردد، نماینده دادگاه از طرف او قرارداد اجاره را تنظیم می نماید. (تخلیه سرقفلی به علت عدم حضور مستاجر جهت تنظیم سند اجاره)

ضمنا پس از صدور حکم، موجر می بایست درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه را بنماید.

تخلیه به علت عدم حضور مستاجر در دفترخانه

هر گاه موجر حاضر به امضای قرارداد اجاره نشود، نماینده دادگاه قرارداد اجاره را به مدت یک سال امضا خواهد کرد ولکن اگر مستاجر ظرف 15 روز از تاریخ تعیین شده جهت امضا در دفترخانه حاضر نگردد و عذر موجه هم نداشته باشد به تقاضای موجر، حکم تخلیه مستاجر صادر خواهد شد، بار اثباتی عذر موجه بر عهده مستاجر است که این حکم به موجب قانون سال 1356، قطعی و غیر قابل اعتراض بوده ولکن به موجب قوانین جدید، قابل تجدید نظر می باشد.

لازم به ذکر است این ماده در جهت تکمیل ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر می باشد.

در این نوع تخلیه، هیچ حقی به مستاجر تعلق نمی گیرد و این حکم جنبه اعلانی دارد نه اعلامی، یعنی نیاز به صدور اجراییه می باشد. (تخلیه سرقفلی به علت عدم حضور مستاجر جهت تنظیم سند اجاره)

 

 

 ♥ برای کسب مشاوره تخصصی و ارتباط با وکیل دعاوی سرقفلی در این مرکز با شماره های زیر در ساعات اداری (10 صبح تا 8 شب به وقت ایران) تماس حاصل فرمایید:

⇐ 021-22924799 –  (10 صبح تا 8 شب)

⇐ 09121997102 –  (10 صبح تا 8 شب) | شماره همراه و واتس اپ

شرایط تخلیه سرقفلی به علت عدم حضور مستاجر جهت تنظیم سند اجاره : نقل از وکلای موسسه حقوقی شفائی با 19 سال تجربه در رسیدگی و دفاع از پروند های دعاوی ملکی و سرقفلی در استان تهران، وکیل ملکی خوب در تهران | وکیل سرقفلی تهران | وکیل تصرف عدوانی | وکیل تنظیم قرارداد

رتبه: 4.8 از 966 رأی