انجام موضوع وکالت بلاعزل توسط موکل

اگر کسی دیگری را برای انجام امری وکیل بلا عزل نماید آیا خودش هم حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت یا نه ؟

بر اساس مندرجات ماده 683 قانون مدنی انجام مورد وکالت بوسیله شخص موکل فاقد مانع قانونی و بلا اشکال است . و کیفیت عقد وکالت از نظر جایز بودن یا لازم بودن و بلاعزل بودن وکیل موثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی باشد .

رتبه: 4.8 از 966 رأی