اصل 161 قانون اساسی و آراء وحدت رویه

اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دیوانعالی کشور را ایجاد و حدت رویه قضایی معرفی نموده است .  علاوبر این وظیفه که نظارت بر اجرای صحیح قوانین از طرق بررسی آراء متناقض دادگاها یا شعب دیوان عالی کشور است .دیوان عالی کشور از طریق صدور آراء اصراری نیز نظارت بر احکام صادر از دادگاهها دارد که در آیین دادرسی مدنی و کیفری موارد آن مشخص است . اما دیوان علاوه بر اعمال نظارتی بنحو موارد مذکور ،اصولاٌ با رسیذکی شکلی آرا صادره، و موراد مقررات قانونی، نیز وظیفه نظارتی خود را بر محاکم اعمال می نماید . بنابراین دیوانعالی کشود عالی ترین مرجع قضایی می باشد

رتبه: 4.8 از 966 رأی