اشخاصی که صلاحیت درخواست مهر و موم ترکه را دارند

اشخاصی که صلاحیت درخواست مهر و موم ترکه را دارند

چه اشخاصی مطابق با قانون امور حسبی صلاحیت درخواست مهر و موم ترکه را دارند

 • ذینفع

مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند. بنابر اصل حقوقی مستنبط از ماده فوق که منطبق با ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی سابق می باشد، درخواست مهر و موم ترکه مطابق ماده 167 قانون امور حسبی بشرح ذیل فقط از کسانی پذیرفته می شود که ذینفع ترکه باشند:

1- ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها

منطور از نماینده قانونی اعم از نماینده قانونی به معنی خاص از قبیل ولی و قیم و نماینده قراردادی از قبیل وکیل می باشد.

2- موصی له

در این صورت موصی له مانند وارث در حفاظت تمامی ترکه ذینفع می باشد بعنوان مثال متوفی وصیت نموده که 1/4 اموال غیرمنقول را که در شهرستان تبریز قرار دارد به دانشجویان رشته پزشکی جهت سالن تشریح بدهید، و الا هر گاه موصی به عین معین از ترکه باشد موصی له نسبت به ترکه منتفع نیست تا مهر و موم آنرا بتواند بخواهد. مثلا اگر متوفی وصیت نمود که از 6 باب مغازه ای که در شهرستان تبریز دارم مغازه واقع در خیابان شهید گمنام را به آقای حسین بدهید این گونه وصیت به جز مشاع نیست و درخواست مهر و موم ترکه از آقای حسین پذیرفته نمی شود.

3- طلبکار متوفی

طلبکاران متوفی در صورتی که طلب آنها مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند.

بنابراین درخواست مهر و موم از کسی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، پذیرفته نمی شود. اگر چه مستند به سند عادی یا گواهی نامه ای باشد که در دادگاه پذیرفته می گردد، زیرا در اینصورت طلب محرز نبوده و احتیاج به رسیدگی قضایی دارد و مهر و موم امر اداری قضایی است. همچنین است هرگاه در مقابل طلب وثیقه مانند رهن و مورد معامله با حق استرداد موجود باشد. مثلا آقای الف مبلغ 20/000/000 تومان را به رسم امانت در اختیار شرکت سابیر قرار دهد و شرکت نیز یک دستگاه آپارتمان خود را در رهن آقای الف قرار می دهد در این وضعیت چون در مقابل طلب، رهن قرار گرفته شده است در اینجا آقای الف چون در مقابل 20/000/000 تومان یک دستگاه آپارتمان را به رهن گرفته حق درخواست مهر و موم ندارد زیرا در مورد رهن می تواند استیفای حق خود را بنماید.

هرگاه در اثر قرار تامین، اموالی بازداشت شده باشد، در اینصورت نیز آن شخص که مالی به نفع او بازداشت شده حق درخواست مهر و موم ترکه را ندارد، چون از محل اموال بازداشت شده می تواند استیفای حق کند و در قسمت دیگر از ترکه ذینفع نیست تا درخواست مهر و موم آنرا بنماید.

4- وصی

وصی منصوبی که جهت اداره اموال و تادیه دیون و دریافت دیون معین شده باشد حق درخواست مهر و موم ترکه را دارد.

 • • رئیس حوزه قضائی

در دو مورد استثنائا قانونگذار در ماده 168 قانون امور حسبی پیش بینی نموده که دادگاه بدون درخواست ذینفع اقدام به مهر و موم می کند.

اول: در موردی که کسی در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت نموده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.

دوم: در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.

سئوالی که در بحث بنظر می رسد این است که آیا شریک نسبت به مال مشاع نیز می تواند از دادگاه تقاضای درخواست مهر و موم یا تحریر ترکه نماید یا آنکه مهر و موم و تحریر مخصوص ترکه است. در مورخه 1365/12/21 نظریه توسط قضات دادگاه های تهران به اتفاق آراء به تصویب رسید که به شرح ذیل است:

درخواست مهر و موم و تحریر فقط نسبت به ترکه جایز است، بنابراین قانونا شریک نمی تواند از دادگاه مهر و موم و یا تحریر مال مشاع را تقاضا نماید.

 همانطور که مستحضر هستید مسائل مربوط به امور حسبی (ارث و میراث) از ظرافت و حساسیت های بالایی برخوردار است و هر گونه سهل انگاری یا عدم آگاهی از قوانین مربوط به امور حسبی، می تواند باعث عدم حصول نتیجه مطلوب شود، لذا توصیه می کنیم در چنین وضعیتی از اطلاعات و تجارب خوب وکیل در امور ارث بهره مند شوید.

 

 برای کسب مشاوره تخصصی و ارتباط با وکیل ارث تهران با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

021-22924799 –  (10 صبح تا 8 شب به وقت ایران)

 09121997102 (شماره همراه و واتساپ وکیل ارث تهران)

 

✅ نقل از: اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق مالی و اقتصادی، مدیر موسسه حقوقی، مجرب در رسیدگی پرونده های مربوط به امور حسبی با داشتن بیش از 19 سال تجربه در استان تهران | وکیل ارث تهران | وکیل انحصار وراثت تهران

سوالات متداول

 • آیا فردی می تواند وراث خود را از ارث محروم نماید؟
  از آنجاییکه مسئله ارث بعد از مرگ موضوعیت دارد، لذا شخص تا زمانی که زنده است چنین حقی را ندارد.
 • آیا دادگاه صالح برای رسیدگی به ارث و وصیت دادگاه خانواده است؟
  خیر، دادگاه صالح به رسیدگی به ارث دادگاه عمومی حقوقی است.
 • آیا جنین که زنده متولد شود و سپس فورا بمیرد ارث بر است؟
  بله، ولو اینکه یک گریه کند و بلافاصله بمیرد.
 • آیا فرزندخوانده ارث بر است؟
  خیر
 • آیا کسی بخاطر تحصیل ارثیه، مورث خود را بکشد، ارث می برد؟
  خیر
 • اگر کسی تمام اموال خود را به دیگری وصیت کند و بقیه وراث مازاد بر 1/3 را نپذیرند، تقسیم ارث چگونه انجام می شود؟
  ابتدا 1/3 از کل اموال جدا به موصی له می رسد و بقیه بین تمامی ورثه تقسیم می شود.
 • در خصوص ارث زوجه (زن) تقسیم ارثیه چگونه است؟
  وفق آخرین تصمیم گذاری قانونگذار، زوجه از تمامی اموال همسرش 1/8 به ارث می برد.
رتبه: 4.8 از 966 رأی