آیا زوجه درعقد منقطعه می تواند ادعای عسر و حرج نماید ؟

طلاق زن بدلیل عسر و حرج در ازدواج موقت

طبق ماده 1130 قانون مدنی در ازدواج دائم چنانچه زوجه با عسر و حرج مواجه شود می تواند برعلیه شوهر خود از دادگاه درخواست رسیدگی نماید.

حال آیا زوجه در ازدواج منقطعه می تواند از دادگاه ادعای عسر و حرج نماید ؟

هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج موقت مشکل و غالبا غیر متصور است زیرا که در اغلب موارد در ازدواجهای موقت، زوجه تا حدودی از آزادی بیشتری برخوردار بوده و حقوق و تکالیفی که در ازدواج دائم برعهده زن هست، در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتراست ولی درعین حال چناچه در مواردی زوجه با عسر و حرج ( تحرجی بودن ادامه زوجیت ) روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد، در این صورت دادگاه می تواند از ملاک ماده 1130 قانون مدنی تنقیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت نماید و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید .

نقل از وکیل خانواده تهران | مجرب ترین وکیل خانواده تهران | وکیل طلاق در تهران

رتبه: 4.8 از 966 رأی