از حزب نترسید

 برخی می گویند : از دوران جوانی وقتی نام حزبی را می شنیدیم فورا احساس ترس در مورد دخالت بی جا در امور سیاسی میکردیم و به خود می گفتیم ما را به چه سیاست ؟؟؟

اما با کمی تامل در احزاب کشورهای توسعه یافته، پی می بریم که حزب ها برای اینکه به مردم ثابت نمایند که شایستگی حمایت از مردم را دارند و یا لایق مدیریت می باشند، حقانیت خود را با ارائه سرویس های خدماتی و رفاهی بی شائبه به مردم ثابت می کنند .

به عنوان مثال یک حزب فعال در موارد مختلف خدماتی، با اخذ اندک شهریه از مردم به انواع طبقات اجتماع، ارائه می دهد، مثلاٌ در مورد کارگران، تعاونی های تولید و مصرف و مسکن ایجاد می کند و این طبقه شریف را دراین امور یاری می نماید و در مورد جوانان باشگاه های ورزشی و یا کارگاهای هنری و آموزشی تشکیل می دهند، برای بانوان کانون هایی ایجاد می کنند . مانند کانون حمایت از زنان بی سرپرست و یا حمایت از بانون سرپرست خانواده و کارگاه های صنایع دستی و………..

هر چه حزبی خدماتی بهینه تر و مفید تر به مردم ارائه دهد در مقابل، مردم نیز به آنان اعتماد بیشتری پیدا می کنند و در این راستا همواره احزاب به علت رقابت جلب اعتماد بیشتری خدممات مفید تری ارائه می دهند تا جائیکه هنگام انتخابات مثلاٌ ریاست جمهوری و نمایندگان پارلمانی، مردم با شناخت بهتر به کاندیدا ها رای می دهند، بدیهی است بدینگونه مشارکت مردم با مدیران حکومتی کشور با تعلق خاطر است ولی متاسفانه در طول دوران طولانی  رژیم گذشته، احزاب در کشور ما فقط هنگام انتخابات با پلاکت های حاکی از آرم حزب، هرزگاهی آشکار می شدند و پس از پایان انتخابات نه تنها آنان در بین مردم نبودند و از آنان حمایت نمی کردند بلکه حتی مکانی که در آن فعالیت می کردند تعطیل می شد و از نظر مردم به ورطه فراموشی سپرده می شد هنگامی که هر شهروند ایرانی با رویت فعالیت صادقانه حزبی، تعلق خاطر یابد نه تنها از مدیران مملکتی حمایت می نماید بلکه همواره از عقید ه انتخابی خود طرفداری نیز می کند و حتی به عنوان یک فرد مسئول در جامعه به نوعی بر فعالیت حزب انتخابی خود نظارت دارد .امید است با ایجاد شرایط جدید برصدور پروانه احزاب که در آذر ماه سال هزار وسیصد ونود از سوی یکی از اعضای کمیسیونشورا و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ابراز شده است ، آرمان فعالیت خدماتی احزاب به مردم تحقق یابد.

شرایط جدید صدورپروانه موقت فعالیت احزاب

عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت:
وقتی که یک حزب می‌خواهد تشکیل شود، باید ظرف مدت 6 ماه اولین مجمع عمومی خود را با حداقل 200 نفر برگزار کند تا بتواند پروانه موقت بگیرد.

به گزارش مشرق، سیدمحمدجواد ابطحی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس به جلسه عصر امروز اعضای این کمیسیون در مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: اعضای کمیسیون مجلس بعد از بررسی اخبار و اطلاعات واصله ادامه رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: در جلسه امروز مواد 32 تا 40 این قانون مورد بررسی قرار گرفت.ابطحی ادامه داد: مواد بررسی شده در جلسه امروز به این موضوع اشاره داشت که وقتی که یک حزب می‌خواهد تشکیل شود، باید ظرف مدت 6 ماه اولین مجمع عمومی خود را با حداقل 200 نفر برگزار کند تا بتواند پروانه موقت بگیرد.عضو کمیسیون شورای مجلس در پایان گفت که احتمالا با روند بررسی این قانون در کمیسیون بررسی آن تا هفته دیگر به اتمام برسد.

رتبه: 4.8 از 966 رأی