اجرت المثل و اجرت المسمی

اجرت المسمی چیست؟

اجاره ذکر شده در عقد اجاره را اجرت المسمی گویند

 

اجرت المثل چیست؟

 اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال (برای مثال ملک) مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می شود خواه استیفا مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او، در صورت اخیر، اجرت المثل جنبه خسارت را هم دارد . .

مشاوره با بهترین وکلای دعاوی خانواده تهران | وکیل طلاق | وکیل اجرت المثل
رتبه: 4.8 از 966 رأی