اجازه خروج زن با دادن وکالت از سوی زوج

اجازه خروج زن با دادن وکالت از سوی زوج

اجازه خروج زن با دادن وکالت از سوی زوج به چه شکل انجام می شود

همان طور که در مطالب پیشین گفته شد، خروج زن شوهردار از کشور و صدور گذرنامه برای وی منوط به اجازه کتبی شوهر است. گاهی مواقع شوهر شخصا با مراجعه به مراجع ذیصلاح، ضمن امضاء ذیل فرم درخواست گذرنامه، مراتب بلامانع بودن اخذ گذرنامه و خروج از کشور را برای زوجه اعلام میدارد یا با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی، رضایت نامه منظور را امضا کرده و با ارائه آن به همراه سایر مدارک، زوج در زمان عقد ازدواج و تنظیم سند نکاحیه، ضمن سند رسمی نکاح، رضایت و وکالت این امر را به زوجه اعطا می نماید. | اجازه خروج زن با دادن وکالت از سوی زوج

بنابراین وکالت در صدور اجازه خروج به دو شکل ممکن صورت می گیرد:

  • در این فرض زوج در ضمن عقد ازدواج، زن را وکیل و وکیل در توکیل می نماید که از طرف او رضایت به صدور گذرنامه و خروج از کشور بدهد. این وکالت در سند نکاحیه به عنوان شرط ضمن عقد ثبت می شود و زوجه می تواند در هنگام درخواست صدور گذرنامه، اصل آن را به مرجع مربوطه ارائه نماید و با تکمیل مدارک خود، گذرنامه دریافت نماید.

باید توجه نمود، اعطا وکالت صدور اجازه خروج از کشور با اشتراط صدور بعدی اجازه در ضمن عقد ازدواج متفاوت بوده و دارای آثار و احکام مختلفی است. در صورتیکه زوج به زوجه وکالت صدور اجازه جهت اخذ گذرنامه را بدهد، زوجه می تواند در هر زمانی که خواست بدون حضور زوج و رضایت مجدد، اقدام به اخذ گذرنامه نماید، در حالی که گاهی تعهد به دادن رضایت یا اجازه خروج، بعنوان شرط فعل در سند نکاحیه درج می شود در این صورت در زمان درخواست گذرنامه، زوج می بایست با حضور مجدد خویش، بصورت کتبی اجازه خروج زوجه را طی سند رسمی در دفترخانه و یا رضایت خود را با امضاء فرم های اداری، در نزد مرجع صادر کننده گذرنامه اعلام نماید.

  • ممکن است زوج پس از عقد ازدواج با حضور در دفتر اسناد رسمی، وکالت مستقلی دائر بر صدور اجازه و اخذ گذرنامه به زوجه و یا حتی به شخص ثالث اعطاء نماید. در صورتی که زوجه وکالت مزبور را دریافت نماید با وکالت نامه ای که در دست دارد، می تواند در دفتر اسناد رسمی حاضر شده، رضایت محضری را از طرف زوج امضا نموده، به همراه سایر مدارک به مرجع صادر کننده گذرنامه، مراجعه نماید.

لازم است یادآوری شود که وکالت، عقدی جایز بوده و هر زمان که زوج اراده نماید می تواند زوجه را از وکالت عزل و عقد وکالت را فسخ نماید.

حتی می تواند پس از صدور گذرنامه با فسخ وکالتنامه با رجوع از رضایت خویش در وکالت اعطایی از خروج همسر خویش جلوگیری بعمل آورد. در این گونه مواقع، می توان به منظور حفظ اجازه و دوام آن و جلوگیری از اقدام معارض زوج، در ضمن عقد لازم دیگری، شرط عدم عزل وکیل را گنجانید و یا ضمن عقد لازم دیگری، عزل وکیل از شوهر سلب گردد. بدین وسیله ضمانت اجرای بیشتری برای زوجه در حفظ حق خروج وی از کشور و حفظ گذرنامه او به وجود خواهد آمد.

 

مطلب اجازه خروج زن با دادن وکالت از سوی زوج نقل از: نقل از: وکلای برتر تهران در موسسه حقوقی شفائی، جمعی از بهترین وکلای تهران و قضات سابق دادگستری با 19 سال سابقه در رسیدگی و دفاع پرونده های حقوقی و کیفری استان تهران | بهترین وکیل خانواده تهران، وکیل طلاق توافقی|وکیل متخصص در ارث | وکیل برای سرقفلی | وکیل متخصص در امور قراردادها

رتبه: 4.8 از 966 رأی