آخرین دستورالعمل برای گرفتن مهریه

آخرین دستورالعمل برای گرفتن مهریه

آخرین دستورالعمل برای گرفتن مهریه چیست؟

طبق رویه جدید در خصوص مطالبه مهریه (آخرین دستورالعمل برای گرفتن مهریه)، متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به اداره اجرائیات ثبت اسناد مراجعه کنند، زیرا : براساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که سند رسمی لازم الاجرا از قبیل سند رهن، اجاره رسمی، عقد نکاح دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام نمایند.

البته شایان ذکر است که تا قبل از اجرای قانون برنامه ششم توسعه اگر خانمی متقاضی مطالبه مهریه بود، می توانست به دادگاه مراجعه کند اما در شرایط کنونی برای وصول مهریه که در سند رسمی لازم الاجرای ازدواج آمده است، باید به اداره ثبت اسناد مراجعه کنند.

البته شایان توجه است که درسایر موارد مربوط به سند ازدواج از قبیل مطالبه نفقه، اختلافات مربوط به محل سکونت زوجین یا اختلافات مربوط به شرایط ضمن عقد، درخواست گواهی عدم امکان سازش، طلاق، فسخ نکاح و مانند آن ارتباطی به اداره ثبت ندارد و ادارات ثبت اسناد حق مداخله در این موارد را ندارند و مدعی باید به دادگاه مراجعه کند.

علیهذا در مورد مطالبه مهریه پس از مراجعه زوجه یا وکیلش (وکیل برای گرفتن مهریه)  به دفتر ثبت ازدواجش و اخذ مدارک مربوطه و ارائه این مدارک به اداره اجرائیات ثبت اسناد و تشکیل پرونده، چنانچه اداره اجرائیات ثبت اسناد پس ازاستعلام از مراجع ذیربط و تفحص در مورد اینکه آیا زوج دارای اموالی است (که دارای سند رسمی است )….

 بهر تقدیر در این مرحله مطالبه مهریه به دو صورت محتمل است :

زوج مالی دارد (مانند اتومبیل یا ملک یا حساب بانکی یا حقوق و دستمزد و….) که بدوا توسط این اداره توقیف و سپس بعد از ارزشیابی توسط کارشناس، مال مذکور به زوجه تودیع می شود .

مالی از زوج یافت نمی شود که در اینصورت اداره ثبت اسناد برای زوجه یا وکیل وی گواهی صادر می کند که دال بر این است که زوج دارای مالی با سند رسمی نیست و زوجه یا وکیلش (وکیل مهریه) با در دست داشتن این گواهی می تواند از طریق دادگاه خانواده اقامه دعوای مطالبه مهریه کند و پس از این مرحله دادگاه با دعوت از طرفین (زوج و زوجه) با تعیین وقت مقرر شروع به رسیدگی می نماید.

پس از محکومیت زوج به پرداخت مهریه همسرش، زوج هم از این مرحله به بعد می تواند دعوای اعسار از پرداخت مهریه مطرح کند و در این دعوا در جلسه رسیدگی هرگاه زوجه قادر به اثبات تمکن مالی همسرش نباشد، دادگاه  با اعسار زوج موافقت می کند و مهریه را تقسیط می نماید.

پس از قطعی شدن این مرحله زوجه باید برای استیفای قسط ها  از دادگاه درخواست صدور اجرائیه نماید و پس از صدور اجرائیه و ابلاغ اجرائیه و گذشت مهلت ده روزه، زوج مکلف به پرداخت قسط ها به زوجه است و درصورتی که از پرداخت اقساط مهریه در هر مرحله استنکاف ورزد، زوجه می تواند درخواست بازداشت وی را ازدادگاه کتبا ( وفق قانون محکومیت های مالی ) اعلام نماید و دادگاه خانواده با دستور کتبی از نیروی انتظامی ( ضابط دادگستری ) دستور جلب وی را صادر می کند.

آخرین دستورالعمل برای گرفتن مهریه

✅ نقل از: وکلای مجرب خانواده تهران، با داشتن بیش از 18 سال تجربه در پیگیری پرونده های طلاق، مهریه و…، بهترین وکیل خانواده، وکیل طلاق توافقی ،وکیل مهریه تهران، وکیل برای گرفتن اجرت المثل و نفقه

 

سوالات متداول

 • آیا زن مسلمان ایرانی می تواند با مرد مسلمان خارجی ازدواج نماید؟
  مطابق مقررات ایران چنانچه هویت مرد مسلمان خارجی مورد تایید قرار گیرد، مجوز ازدواج آنها صادر می شود .
 • آیا طلاق زن و شوهری که در ایران ازدواج کرده اند ولی در خارج طلاق گرفته اند، قانونی است؟
  اگر صیغه طلاق مطابق شرع اسلام جاری شده باشد و این امر را در دادگاه ایران ثابت کنند (به حکم دادگاه این طلاق تنفیذ شود) طلاق در ایران عملی و ثبت می شود.
 • آیا کسانی که در ایران ازدواج کردند می توانند در خارج از ایران متارکه نمایند؟
  چنانچه این افراد مسلمان ایرانی باشند و در ایران ازدواج کرده باشند، ملزم هستند در ایران از یکدیگر متارکه نمایند.
 • آیا مرد مسلمان ایرانی که با زن خارجی ازدواج نموده است می تواند در ایران ازدواج خود را ثبت نماید؟
  چنانچه صیغه عقد نکاح مطابق شرع اسلام انجام گرفته باشد، این ازدواج در ایران در اداره ثبت احوال ثبت می شود .
 • سه طلاقه کردن به چه معناست؟
  مرد زن خود را طلاق دهد ولی دوباره رجوع کند و بار دوم طلاق دهد و دوباره رجوع کند، بار سوم طلاق دهد و رجوع کند برای بار چهارم این زن و مرد بر یکدیگر حرام می شوند .
رتبه: 4.8 از 966 رأی