آثار قبولی ترکه یا ارثیه برای وراث چیست؟

آثار قبولی ترکه یا ارثیه برای وراث چیست؟

آثار قبولی ترکه یا ارثیه برای وراث

در ابتدا ماده 248 قانون امور حسبی را با توجه به عناصر تشکیل دهنده ماده بررسی می کنیم. ماده مزبور مقرر می دارد که :

در صورتیکه ورثه ترکه ( ارثیه ) را قبول نمایند هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه ( ارثیه ) بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه ( ارثیه ) برای پرداخت دیون کافی نیست که در اینصورت به زاید از ترکه مسئول نخواهند بود.

از ماده مذکور عناصر ذیر مستفاد می شود:

  • در صورتیکه ورثه، ترکه ( ارثیه ) را قبول کنند، هریک از آنان مسئول پرداخت تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود، زیرا دین متوفی به تمام ترکه تعلیق می گیرد و قبول هر یک از ورثه تعهد او به تادیه دیون به نسبت سهم الارثی است که از ترکه ( ارثیه ) می برد. پس به نسبت سهم خود باید از دیون پرداخت نماید. ↵ مثلا شخصی فوت شده است و دو فرزند پسر دارد و فرزندان او ترکه ( ارثیه ) را قبول کرده اند. متوفی دو طلبکار هر یک به مبلغ 500 هزار ریال دارد. هر یک از فرزندان 1/2 از دیون پدر را باید به طلبکاران بپردازند. ( آثار قبولی ترکه یا ارثیه برای وراث )
  • ترکه کافی برای پرداخت دیون متوفی نباشد. وراثی که ترکه را قبول کرده باید این امر را در مرجع صلاحیت دار اثبات کند. در اینصورت ورثه نسبت به ترکه باقی مانده در برابر بستانکاران مسئول خواهند بود. زیرا که مسئولیت ورثه در قبال ادای دیون به مقدار ارزش ترکه بستگی دارد.
  • ترکه پس از قبول ورثه بدون تعدی یا تفریط تلف شود. چون امین نسبت به مال مورد امانی تا زمانی که تعدی یا تفریط نکرده است مسئولیتی ندارد، بنابراین هرگاه ترکه در ید ورثه بدون تعدی یا تفریط او تلف شود و ورثه این امر را در دادگاه اثبات کند، بیش از آنچه از ترکه باقیمانده در برابر بستانکاران مسئول نخواهند بود. اما در صورتی که تمام یا قسمتی از ترکه پس از قبول در اثر تعدی یا تفریط ورثه تلف شود، آنان ضامن هستند و به مقدار ارزش ترکه مسئول پرداخت دیون می باشند.
قبولی ترکه - ارثیه
آثار قبولی ترکه یا ارثیه برای وراث

⇐ همانطور که مستحضر هستید مسائل مربوط به امور حسبی (ارث و میراث) از ظرافت و حساسیت های بالایی برخوردار است و هر گونه سهل انگاری یا عدم آگاهی از قوانین مربوط به امور حسبی، می تواند باعث عدم حصول نتیجه مطلوب شود، لذا توصیه می کنیم در چنین وضعیتی از اطلاعات و تجارب خوب وکیل مجرب ارثیه بهره مند شوید.

 

 آثار قبولی ترکه یا ارثیه برای وراث | نقل از: اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق مالی و اقتصادی، مدیر موسسه حقوقی، مجرب در رسیدگی پرونده های مربوط به امور حسبی با داشتن بیش از 22 سال تجربه در استان تهران |با سابقه دار ترین وکیل ارث در تهران

رتبه: 4.8 از 966 رأی