آثار اعمال مجرمانه شخص در حالت خواب و بیهوشی

بدیهی است که حالت انسان در خواب و بیهوشی یک حالت جسمانی طبیعی است و این حالت موجب زایل شدن اختیار، در انسان می‌شود و چنانچه شخصی در حالت خواب و بیهوشی مرتکب فعل مجرمانه شود، مجازات نمی شود.

به عنوان مثال مانند آنکه مادری که در بستر خواب است، هنگام شیر دادن به فرزندش فاقد اختیار شود و بر روی نوزاد خود بغلطد و نوزاد او بمیرد، در این صورت مادر از مجازات معاف می شود.

مستند ماده 153 قانون مجازات اسلامی🙁مصوب 92)

هر کس در حال خواب، بی هوشی و مانند آن ها مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد مگر این که شخص با علم به این که در حال خواب یا بی هوشی مرتکب جرم می شود، عمدا بخوابد و یا خود را بی هوش کند.

 

رتبه: 4.8 از 966 رأی