انواع مهاجرت در آلمان

انواع مهاجرت در آلمان مطابق قانون جدید مهاجرت آن

اخذ ویزای تحصیلی-

ویزای کار( برای افرادی که از تحصیلات عالی برخوردارند )مانند اینکه متخصص رشته های علمی مانند کامپیوتر که از آغاز ورودشان از یک اقامت دائم می توانند برخوردار شوند و سکونت یابند

ویزای پیوستن به افراد خانواده-

-ویزای سرمایه گذاری( که قادر باشند با ایجاد کار در آلمانحداقل یک میلیون یورو سرمایه گذاری کنند)یا حداقل قادر باشند برای ده نفر ایجاد اشتغال نمایند

-افرادی که به خاطر جنسیتشون  مورد تعقیب قرار دارند، به عنوان پناهجو در آلمان پذیرفته میشوند.

-کسانی که بعد از گذشت یکسال و نیم بعد از حکم اخراج همچنان در آلمان بسر می برند  و این کشور رو ترک نکنند، در صورتیکه خودشان مسئول این تاخیر نبوده باشد، از اجازه اقامت برخوردار میشود.

، در مورد پناهجویان حالت در اصطلاح “انتظار یا تحمل” برای رسیدگی به پرونده اونها، به قوت خودش باقی میماند. در موارد دشوار و ضروری، یک کمیسیون ایالتی میتونه به امور مربوط به اجازه اقامت رسیدگی و افراد رو از این حق برخوردار کند

کسانی که از تابعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا برخوردارند، اقامت برای شهروندان کشورهای اروپائی و شایان ذکر است اینگونه  افراد ماننداتباع کشور آلمان، باید محل سکونتشون رو به مقامات مسئول اطلاع دهند .

و در و دریک نگاه کلی به قانون  مهاجرت آلمان  می توان دریافت که بوروکراسی و روند اداری اخذ ویزا برای خارجیان ساده تر شده است

رتبه: 4.8 از 966 رأی