آشنایی با ویزای ملی کشور آلمان

مطابق قانون اقامت آلمان چندین ویزا برای افراد خارجی احصاء شده است

1 -ویزای تحصیلی : این ویزا برای مقاطع مختلف تحصلی اعم از :

الف – محصلی  ب -دانشجویی ج –  زبان آموزی ( منظور آموزش وتسلط به زبان آلمانی است ).

2 ویزای سرمایه گذاری

3 ویزای کار: در خصوص ویزای کار، احتمال اینکه افرادی که موقث به اخذ این نوع ویزا می شوند و پس از طی مدت قانونی قادرمی باشند در خواست بلو کارت (کارت آبی)bule card نمایند.

— استفاده ازامتیازات با بلو کارت  Bule Card

فلسفه صدور بلو کارت

در سال 2011 اتحادیه اروپا با الگو برداری از گرین کارت آمریکا طرحی اعلام کرد که نتیجه اش جبران کمبود نیروی های متخصص بود : یعنی برای ورود متخصصین خارج از حوزه اتحادیه، کارت آبی، طبق شرایط خاص مجوزی بنام بلوکارت (کارت آبی) صادر می شود .

دارندگان «کارت آبی» به صورت خودکار چهار سال اجازه اقامت و کار در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا را دریافت می‌کنند و این امکان را خواهند داشت که اقامت خود را تمدید کرده یا به دیگر کشورهای این اتحادیه مهاجرت کنند. علاوه بر این شرایط آسان‌تر هم برای مهاجرت خانواده این افراد به اتحادیه اروپا فراهم خواهد شد. به عبارت دیگر

طبق مصوبه مجلس آلمان، متخصصان خارجی علاقمند می‌توانند ویزایی شش ماهه به منظور پیدا کردن کار در این کشور دریافت کنند. هم‌چنین به دانشجویان خارجی نیز مهلتی یک سال و نیمه پس از پایان تحصیل داده می‌شود تا شانس خود برای یافتن شغل را امتحان کنن. البته این به آن معنا نیست که دارنده «کارت آبی» می‌تواند در تمام اتحادیه اروپا به دنبال کار بگردد در واقع کارت آبی به متقاضیان مهاجرت به اروپا فرصت می دهد سریع تر اجازه کار بگیرند، آسان تر مسکن پیدا کنند و اقامت دائم بگیرند، و خانواده های آنها هم سریع تر و آسان تر به آنها بپیوندند. هر مهاجر تنها پس از این که 33ماه با کارت آبی در یک کشور اروپایی کار می کند می تواند به یک کشور اروپایی دیگر برود، اما باید در اولین ماه پس از ورود به کشور دوم کارت آبی جدیدی تقاضا کند. و بطور کلی می توان گفت (مدت اعتبار بلو کارت چهار سال است که دارنده آن پس از سپری شدن سه سال از زمان صدور این کارت می تواند درخواست اقامت دائم نماید)

سید احمد علی یزدانبخش

وکیل پایه یک  (کشور آلمان)

 

رتبه: 4.8 از 966 رأی