مسئولیت وکیل، اختیارات وکیل

مسئولیت وکیل

آشنایی با برخی از مسئولیت های وکیل در خصوص اقدامات وکیل برای موکل و انتخاب تعداد موکل در یک موضوع دعوا، تفویض وکالت، مسئولیت وکیل ؛ اختیارات وکیل

رتبه: 4.8 از 966 رأی