دانستنی های حقوقی مهم قبل از ازدواج

دانستنی های حقوقی مهم قبل از ازدواج

 آنچه قبل از ازدواج باید بدانید

قوانین ازدواج

1- آیا میدانید صیغه ازدواج دائم و صیغه ازدواج منقطع با ایجاب زن و قبول مرد جاری می شود آن هم بطور توالی باید انجام پذیرد .

2- آیا می دانید دو شرط صحت ازدواج منقطع : 1- مهریه 2- مدت است و هرگاه یکی از این شرط نباشد ازدواج باطل است .

3- آیا میدانید در ازدواج منقطع، در صورت فوت یک از زوجین، دیگری از متوفی ارث نمی برد اما فرزندشان ارث بر است .

4- آیا میدانید در عقد منقطع، زن مستحق نفقه نیست مگر اینکه در عقد شرط شده باشد .

5- آیا می دانید در حقوق کنونی ایران، سن ازدواج برای دختران 13 سال شمسی و برای پسران 15 سال شمسی است .

6- آیا می دانید اگر ازدواج دائم در اداره ثبت احوال، ثبت نشود فقط مرد مجازات می شود .

7- آیا می دانید به محض باردار شدن زنی که ازدواجش منقطع است، این ازدواج، باید فورا ثبت شود .

8 – آیا می دانید هر مرد یا زنی که قصد دارد با مرد یا زن خارجی ازدواج کند ولو اینکه آن ها مسلمان باشند، حتما متقاضی باید از دولت ایران، برای ازدواجش مجوز بگیرد در غیر این صورت این نوع ازدواج ثبت نمی شود و دفاتر ازدواج از ثبت آن امتناع می ورزند.

9 – آیا می دانید مرد یا زن فقط می توانند با افرادی که جزء اقلیت های مذهبی ( زرتشتی – کلیمی – مسیحی )  محسوب می شوند، ازدواج منقطع کنند . اما در خصوص ازدواج مذاهب مختلف اسلام، مانند اهل تسنن، هیچگونه منعی ندارند (چه دائم چه منقطع)

10 – آیا می دانید ازدواج دختر باکره باید با اذن پدر باشد و اگر این ازدواج بدون اذن (ولی) پدر یا پدر بزرگ صورت گیرد ولی( پدر یا جد پدری) می تواند از مراجع صالح درخواست ابطال  این ازدواج را کند و به عبارت بهتر ازدواج باطل شود .

11 – آیا می دانید اگر دختری بر اثر تصادف یا اتفاقات دیگر بدون تماس با مردی بکارت خود را از دست دهد باکره محسوب می شود و ازدواجش باید با اذن پدر یا پدر بزرگش باشد . ( رای وحدت رویه در این خصوص وجود دارد)

البته  شایسته است بدانید در صورت زنده بودن پدر دفاتر ثبت ازدواج اذن پدر بزرگ را نمی پذیرند .

12 – آیا می دانید چنانچه شرطی در ازدواج اعلام می شود و عقد نکاح بر مبنای آن باشد .. و در صورت عدم تعهد طرف مقابل، باید این شرط ثابت شود و در اینصورت صرف تصریح در عقد نامه کفایت نمی کند و بهتر است این شرط علاوه بر تصریح در عقد نامه، در نوشته ای به امضای شهود برسد و یا از طرف مقابل اقرار کتبی یا رسمی گرفته شود .

13- آیا می دانید  زنان در انتخاب شغل آزادند مگر اینکه شوهرشان در دادگاه ثابت کند که شغل همسرش منافی مصالح خانوادگی و حیثتش است. به عنوان مثال مرد پرفسور باشد و زن پادو آرایشگاه یا آشپزخانه رستورانی است (که اتخاذ تصمیم منع اشتغال زن، با نظر دادگاه است) .

14 – آیا می دانید اگر زنی یا مردی به کسی وکالت مطلق دهد که وی را به همسر هر فردی در آورد در اینصورت وکیل نمی تواند آن زن یا مرد را به عقد خود در آورد .

15 – آیا می دانید ازدواج مرد با دو خواهر ممنوع است و ازدواج دوم صحیح نیست .

16 – آیا میدانید مهریه بر چند قسم است :

 الف – مهر المسمی : یعنی مهریه ای که هنگام عقد نکاح معین شده است .

 ب – مهر المثل : یعنی مانند مهریه ای در شرایط شئونات زنی مانند این خانم سنجیده و معین می شود که معمولا با نظر دادگاه و کارشناس است .

ج – مهر المتعه : یعنی هنگام تعین آن،  توانایی مالی مرد در نظر گرفته می شود .

قوانین مفید ازدواج | ازدواج دائم | ازدواج منقطع
قوانین مفید ازدواج دائم و ازدواج منقطع

17- آیا می دانید در عقد نکاح تعیین مهریه هنگام عقد ضروری نیست و زن و مرد می توانند بعد از عقد نکاح، در تعیین مهریه، با یکدیگر موافقت نمایند .

18- آیا می دانید هر گاه عقد نکاح به جهتی، قبل از ایجاد رابطه خاص زناشویی، فسخ شود، زن مستحق مهریه نیست .

19- آیا میدانید چنانچه مردی با زنی ازدواج کند و قبل از ایجاد رابطه خاص زناشویی زن را طلاق دهد در اینصورت زن فقط مستحق نصف مهریه است .

20 – آیا می دانید چنانچه ازدواج دائم صورت گیرد که عقد فاسد باشد و زن  به فساد آن ناآگاه باشد، در صورت داشتن رابطه خاص زناشویی،  زن مستحق مهر المثل است .

21 – آیا می دانید اگر هنگام عقد نکاح، مهریه معین نشده است و شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه است ( مهر المتعه یعنی مهریه ای که مرد به اندازه توانایی مالی اش پرداخت می کند ) .

22- آیا می دانید زنی که به عقد مردی در آمده است می تواند به شوهرش اعلام نماید تا مهریه را دریافت نکردم اجازه نمیدهم تو با من رابطه خاص زناشویی برقرار کنی ( به عبارت بهتر از حق حبس استفاده می شود )  البته بشرطی که مهریه، حال باشد و مهریه موجل نباشد .

23 – آیا می دانید مردی که همسرش از حق حبس استفاده می کند و مرد برای تادیه نفقه، قادر به پرداخت نباشد و از دادگاه درخواست صدور اعسار نماید و دادگاه وی را ملزم به پرداخت مهریه بصورت اقساط نماید، تا پایان آخرین قسط مهریه، حق حبس زن ساقط نمی شود ( رای وحدت رویه در این خصوص صادر شده است ) .

24 – آیا می دانید زنی که از حق حبس استفاده می کند واجب النفقه است  و می تواند از همسرش نفقه مطالبه کند .

25 – آیا می دانید چنانچه هنگام عقد نکاح مرد به زن وکالت طلاق دهد بهتر است این وکالت نامه در دفتر اسناد رسمی صادر شود نه در سند ازدواج

26 –آیا می دانید در ازدواج دائم مهریه شرط صحت آن نیست و اگر مهریه باطل باشد به عنوان مثال مهریه 100 شیشه مشروبات الکلی باشد و این مهریه مشروعیت نداشته باشد و باطل باشد، در این صورت شرط باطل است اما عقد نکاح باطل نیست .

27 – آیا می دانید اگر هنگام عقد نکاح مهریه مال معینی باشد مثلا اتومبیل شوهر باشد و بعدا این اتومبیل از بین برود و زن مهریه اش را مطالبه کند، مرد باید مثل آن را تهیه و به زن بدهد و اگر مثل آن موجود نباشد و باید قیمت آن را پرداخت نماید  .

 

گردآوری شده توسط: وکلای مجرب خانواده در موسسه حقوقی شفائی با داشتن 20 سال تجربه در رسیدگی و دفاع از پرونده های دعاوی خانواده | بهترین وکیل طلاق تهران | وکیل خانواده غرب تهران 

سوالات متداول

 • آیا زن مسلمان ایرانی می تواند با مرد مسلمان خارجی ازدواج نماید؟
  مطابق مقررات ایران چنانچه هویت مرد مسلمان خارجی مورد تایید قرار گیرد، مجوز ازدواج آنها صادر می شود .
 • آیا مرد مسلمان ایرانی که با زن خارجی ازدواج نموده است می تواند در ایران ازدواج خود را ثبت نماید؟
  چنانچه صیغه عقد نکاح مطابق شرع اسلام انجام گرفته باشد، این ازدواج در ایران در اداره ثبت احوال ثبت می شود .
 • آیا طلاق زن و شوهری که در ایران ازدواج کرده اند ولی در خارج طلاق گرفته اند، قانونی است؟
  اگر صیغه طلاق مطابق شرع اسلام جاری شده باشد و این امر را در دادگاه ایران ثابت کنند (به حکم دادگاه این طلاق تنفیذ شود) طلاق در ایران عملی و ثبت می شود.
 • حقوق مالی زنی که در عقد منقطع مردی است چیست؟
  حقوق مالی وی مهریه است و این همسر فاقد حق نفقه است و از همسرش نیز ارث نمی برد .
 • سه طلاقه کردن به چه معناست؟
  مرد زن خود را طلاق دهد ولی دوباره رجوع کند و بار دوم طلاق دهد و دوباره رجوع کند، بار سوم طلاق دهد و رجوع کند برای بار چهارم این زن و مرد بر یکدیگر حرام می شوند .
 • آیا کسانی که در ایران ازدواج کردند می توانند در خارج از ایران متارکه نمایند؟
  چنانچه این افراد مسلمان ایرانی باشند و در ایران ازدواج کرده باشند، ملزم هستند در ایران از یکدیگر متارکه نمایند.
رتبه: 4.8 از 966 رأی