حق انتفاع چیست

حق انتفاع

حق انتفاع و انتقال مال به دیگری

رتبه: 4.8 از 966 رأی