تکلیف هدایای نامزدی پس از بهم خوردن قرار ازدواج

تکلیف هدایای نامزدی پس از بهم خوردن قرار ازدواج

تعیین تکلیف هدایای نامزدی بعد از بهم خوردن قرار ازدواج از دید قانون

هدایای نامزدی چیست؟

ابتدا شایسته است توجه نماییم که :

نامزدی در زمان قبل از انقلاب به معنی واقعی آن شناخته می شد اما با تغییر در قانون مدنی و اصلاح آن یعنی بعد از انقلاب عرفا مردم می پندارند که اگر با همسرشان عقد نکاح نموده اند اما تا زمان انسجام با یکدیگر (تا زمان عروسی)، در فاصله عقد رسمی تا زمان عروسی، این دوران، مرحله نامزدی است و بدون مطالعه و تامل و آشنایی در  ماده 1037 قانون مدنی که بیان می کند :

هر یک از نامزدها می ‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده ‌است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده‌ باشد..

هدایای نامزدی پس از بهم خوردن قرار ازدواج
هدایای نامزدی پس از بهم خوردن قرار ازدواج

وکیل خانواده غرب تهران در خصوص هدایای نامزدی بیان می کند:

عده ای تصور می کنند که به محض طلاق و متارکه و یا فسخ نکاح، هدایای ازدواجشان قابل استرداد است بنابراین لازم است به این نکته توجه شود:

نامزدی فقط به این معنا است : (دورانی که در آن، فی مابین دختر و پسر عقد نکاح صورت نگرفته باشد) و طرفین خواهان ازدواج، با یکدیگر به صرف شناخت و کنکاش در تربیت و حتی فرهنگ یکدیگر و مقایسه آن و تامل به اینکه آیا در آینده قادر هستند به خصوصیات هم احترام بگذارند و در کنار یگدیگر با آرامش بسر برند و یا خیر..!

لذا با اینگونه انگیزه ها نامزدها حین معاشرت به یکدیگر هدایا می دهند …. و بدیهی است که اگر در این دوران که هنوز عقد نکاح منعقد نشده است و یکی از طرفین به دیگری هدیه ای داده باشد، بعد از بهم خوردن نامزدی، وی ذیحق است آن را مسترد نماید اما اگر طرفین بعد از جاری شدن صیغه ازدواج، به یکدیگر هدیه ای داده اند بعد از طلاق این نوع هدایا (هدایای نامزدی) قابل استرداد نیست .

آثار نامزدی

چنانچه نامزدی، قبل از وقوع نکاح به هم بخورد، از نظر حقوقی آثاری بر آن مترتب است :

  • هر یک از طرفین، حق الزام دیگری به ازدواج را ندارد.
  • طرفی که مسبب به هم خوردن نامزدی نبوده است ، به جهت انصراف طرف مقابل، حق مطالبه خسارت را از مسبب ندارد.
  • اما هدایایی که یکی از طرفین از نامزدی و از نامزد خود یا از بستگان وی دریافت کرده است ، چنانچه از وی مطالبه کنند، وی بایستی عودت دهد و اگر عین هدیه وجود نداشته باشد  وی باید مثل آن را تهیه و عودت دهد و اگر مثل آن یافت نشد باید قیمت آن را به طرف مقابل پرداخت نماید .
  • ولی اگر نامزد فوت کند و قبل از فوت هدیه را، دیگر نداشته باشد مثل اینکه  هدیه را به کسی بخشیده باشد طرف مقابل نمی تواند از بستگان  وی هدیه را مطالبه نماید مگر اینکه قادر باشد در دادگاه ثابت کند که آن هدیه هنوز موجود است .

 

مطلب دیگری که وکیل طلاق غرب تهران به آن اشاره میکند این است تا قبل از سال 1361 در قانون مدنی مطالبه هدایای نامزدی شامل مرور زمان می شد و اگر شخصی به مدت دو سال از بهم خوردن وصلت می گذشت مطالبه هدیه مشمول مرور زمان می شد و قابل مطالبه نبود ولی به موجب اصلاحات قانون مدنی در سال 1361 ماده 1039 قانون مدنی حذف شد و مطالبه این هدایا محدویت زمانی ندارد و مشمول مرور زمان نمی شود .

رتبه: 4.8 از 966 رأی